Veterinárne lieky a opatrenia proti antimikrobiálnej rezistencii  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament prijal legislatívu, ktorá by mala limitovať podávanie antibiotík zvieratám chovaným na mäso, aby sa liekom odolné baktérie nedostávali do našej stravy.

V októbri 2018 poslanci prijali nové nariadenie ohľadne veterinárnych liečiv. Cieľom novej legislatívy je zredukovať podávanie antibiotík hospodárskym zvieratám, aby sa zvyšky liekov alebo super odolné baktérie nedostávali do našej stravy. Správu k legislatívnemu návrhu vypracovala francúzska členka skupiny EPP Françoise Grossetête.

Menej antibiotík


V zmysle novej legislatívy bude možné antibiotiká preventívne podávať len jednotlivým zvieratám a nie celému stádu či kŕdľu. A aj to len v prípade, ak ich podávanie odobrí veterinár a ak existuje vysoké riziko šírenia nákazy. Kolektívne podávanie celému stádu alebo kŕdľu, v ktorom reálne ochorie len pár jedincov, bude dovolené len vtedy, ak neexistujú vhodné alternatívy liečby a po dohode s veterinárom.


Nové pravidlá okrem toho zakazujú, aby sa liekmi kompenzovali nevhodné chovné podmienky alebo aby sa používali na podporu rastu zvierat.


Niektoré antibiotiká budú vyhradené len na liečbu ľudí.

Antimikrobiálna rezistencia  
  • Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je schopnosť mikroorganizmov odolávať antimikrobiálnam látkam, ako sú napríklad antibiotiká, antivirotiká alebo fungicídy.  
  • Spôsobuje ju najmä nadmerné a nesprávne podávanie antibiotík a následný prenos super odolných baktérií medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím.  

Európske dovozné štandardy


Nové pravidlá nebudú povinní rešpektovať len európski farmári, ale aj výrobcovia z tretích krajín, ktorí svoje produkty dovážajú do EÚ.


Podpora inovácií


EÚ chce touto legislatívou podporiť aj výskum v oblasti antimikrobiálnych látok a zvýšiť konkurencieschopnosť sektora veterinárnych liečiv.


Medikované krmivá


S témou veterinárnych liečiv úzko súvisí aj otázka medikovaných krmív. 25. októbra poslanci podporili aj zákaz preventívneho a kolektívneho používania antibiotík v medikovaných krmivách. Antobiotiká bude možné pridávať do týchto krmív len na predpis veterinára po dôkladnom vyšetrení. Túto legislatívu má v parlamente na starosti španielska sociálna demokratka Clara Eugenia Aguilera García.


Ďalšie kroky


Nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti koncom roka 2021.