Emisie CO2 z automobilov: fakty a čísla (infografika)  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Viete, koľko emisií oxidu uhličitého produkujú osobné autá? Sú elektrické autá naozaj ekologickejšie? Podrobnosti zistíte v našich infografikách.

V doprave vzniká takmer 30 percent všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ, pričom cestná doprava na nich podieľa zo 72 percent. Únia si preto stanovila za cieľ obmedziť emisie CO2 z dopravy do roku 2050 o 60 percent (v porovnaní s úrovňou emisií v roku 1990. Ide o dôležitú súčasť snáh o zníženie emisií skleníkových plynov.


Rastúce emisie v doprave


Ide o veľmi ambiciózny plán, najmä ak si uvedomíme, že zatiaľ čo v iných odvetviach produkcia CO2 klesá, v doprave naopak s rastúcou mobilitou emisie rastú.


Zastavil sa aj trend vývoja vyššej palivovej účinnosti nových áut. Po trvalom poklese emisií, ktoré produkujú novo vyrobené autá, boli u nových áut v roku 2017 namerané vyššie emisie CO2 - v priemere o 0,4 gramu na kilometer viac v porovnaní s vozmi vyrobenými v roku 2016.


Európska únia preto zavádza nové ciele znižovania emisií oxidu uhličitého. Poslanci tieto nové pravidlá prijali na plenárnom zasadnutí 27. marca. Emisné limity by mali do roku 2030 klesnúť o 37,5% pre nové osobné autá a o 31% pre dodávky. 18. apríla poslanci schválili aj návrh na zníženie emisií CO2 z nových nákladných vozidiel - do roku 2030 by mali v porovnaní s rokom 2019 klesnúť o 30%.

Vývoj produkcie emisií CO2 v jednotlivých odvetviach  

Najviac znečisťujú vzduch osobné autá

Osobné autá sa zaraďujú medzi najväčších emitentov CO2, na celkových emisiách vytvorených v doprave sa podieľajú až so 60,7 percentami. Cestovanie autom sa však ľahko môže stať jedným z najekologickejších spôsobov dopravy - za predpokladu, aj jedným vozom cestuje viac ľudí.

Štatistiky ale žiaľbohu ukazujú, že v jednom aute cestuje v Európe priemerne 1,7 pasažiera. Tým pádom sa ostatné spôsoby prepravy, napríklad autobusová, ukazujú ako ekologickejšie alternatívy.

Podiel emisií podľa druhu dopravy  

Sú elektrické autá naozaj ekologickejšie?

Snahy obmedziť emisie CO2 sa vydávajú dvomi cestami: jednou je zvyšovanie účinnosti spaľovacích motorov a druhou prechod na iné palivá a pohony. V súčasnosti väčšina automobilov (52 %) v EÚ jazdí na benzín, no čoraz viac na cestách vidieť autá na elektrický pohon. Predaj elektrických áut s batériami vzrástol v EÚ medzi rokmi 2016 a 2017 až o 51 percent.

Aj keď každý rok je registrovaných čoraz viac elektrických áut, stále tvoria len veľmi malú časť trhu. Len 1,5 percenta novo registrovaných áut je elektrických.

V debate o ekologickejšej doprave však nesmieme zabúdať na otázku, koľko skleníkových plynov vypustí automobil nielen počas premávky, alebo nakoľko znečisťuje životné prostredie jeho výroba a likvidácia. Faktom je, že výroba a likvidácia elektrických áut zaťažuje životné prostredie viac, ako je tomu u bežných áut. Úroveň emisií závisí od toho, akým spôsobom je vyrábaná elektrina, na ktorú jazdia.

Vzhľadom na energetický mix v Európe sa elektrické vozidlá ukázali byť čistejšie ako autá so spaľovacím motorom na benzín. Ak sa v budúcnosti zvýši podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov, tak budú elektromobily ešte ekologickejšie.

Kedy sú elektrické autá naozaj ekologické?  

Ako sa EÚ snaží znižovať množstvo skleníkových plynov

V rámci Parížskej dohody o zmenách klímy sa EÚ zaviazala znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo všetkých hospodárskych odvetviach o minimálne 40 percent v porovnaní s rokom 1990.

Okrem znižovania emisií z automobilov poslanci už prijali viacero opatrení, ktoré by mali viesť k splneniu toho záväzku:


Viac informácií sa dozviete v našej infografike o tom, ako EÚ smeruje k naplneniu svojich klimatických cieľov do roku 2020.