Bezpečnosť na cestách v EÚ (infografika)  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

V porovnaní s celosvetovým meradlom sú európske cesty veľmi bezpečné. V ktorých krajinách je nehôd najmenej? Pozrite si našu infografiku s hlavnými štatistikami.

Dopravné nehody v EÚ si každoročne vyžiadajú tisícky obetí alebo zranených. Počet obetí dopravných nehôd sa medzi rokmi 2010 a 2020 znížil o 36 %. V roku 2019 prišlo počas dopravných nehôd o život 22 800 ľudí, v roku 2020 ich bolo o 4000 menej.

Predbežné údaje za rok ukazujú, že 18 krajín EÚ zaznamenalo svoj najnižší počet úmrtí. Najbezpečnejšie cesty má stále Švédsko (18 úmrtí na 1 milión obyvateľov). Na opačnom konci rebríčka stojí Rumunsko - v roku 2020 zaznamenalo 85 obetí na milión obyvateľov. Európsky priemer bol 42/milión, čo je oveľa menej ako celosvetový priemer - 180/milión. Na zníženie obetí mala bezpochyby dopad aj pandémia a zníženie premávky, no presné dopady je ťažké vyčísliť.

V roku 2018 12% obetí autonehôd v EÚ tvorili mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov. Podiel tejto vekovej skupiny v európskej populácii je 8%, čo znamená, že mladí ľudia sa obeťami dopravných nehôd stávajú neúmerne častejšie. Od roku 2010 však počet úmrtí pri dopravných nehodách v tejto vekovej skupine klesol o 43%.

Podiel obetí starších ako 65 rokov sa v roku 2018 zvýšil na 28%. V roku 2010 ich bolo 22%. Deti do 15 rokov tvorili 2% obetí.

76 % obetí autonehôd tvoria muži, tento trend sa za posledné roky moc nezmenil a čísla sú veľmi podobné vo všetkých krajinách EÚ.

Na Slovensku sme v roku 2019 zaznamenali 51 úmrtí na cestách na milión obyvateľov, čo zodpovedá priemeru EÚ. Počet smrteľných nehôd v roku 2019 narástol o 7 %, po tom, čo v roku 2018 klesol o 6 %. Počas uplynulého desaťročia tento počet klesol o 25 %, čo je rovnaké tempo ako priemer EÚ.

Obete dopravných nehôd podľa krajiny, typu ciest, spôsobu dopravy a veku.  

Čo robí EÚ na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky

V októbri 2021 Parlament schválili pravidlá poistenia motorových vozidiel na lepšiu ochranu obetí dopravných nehôd v celej EÚ. Nové nariadenie musí ešte formálne prijať Rada, následne budú mať krajiny EÚ dva roky na jeho implementáciu.

Poslanci 5. októbra schválili uznesenie o rámci politiky EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, v ktorom stanovili hlavné kroky potrebné na dosiahnutie cieľa nulovej úmrtnosti na európskych cestách do roku 2050. Patria sem bezpečné rýchlostné limity (30 km/h v obytných oblastiach), nulová tolerancia jazdy pod vplyvom alkoholu a ďalšie bezpečnostné prvky v infraštruktúre a vozidlách. Je to reakcia na návrh Európskej komisie pre politiku EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na roky 2021-2030.

16. apríla 2019 prijal Parlament nové pravidlá, podľa ktorých bude musieť byť až 30 zdokonalených bezpečnostných prvkov povinných. Napríklad inteligentná asistencia pri rýchlosti, varovanie pred rozptyľovaním vodiča a systém núdzového brzdenia. Povinné bezpečnostné technológie by mohli pomôcť do roku 2038 zachrániť viac ako 25 000 životov a vyhnúť sa najmenej 140 000 vážnym zraneniam, keďže až 95% všetkých dopravných nehôd má na svedomí ľudský omyl.

EÚ okrem toho posilnila aj pravidlá ohľadne bezpečnosti infraštruktúry a pracuje na spoločných pravidlách pre samojazdiace autá.

Cestná bezpečnosť v EÚ


Predbežné štatistiky o cestnej bezpečnosti v EÚ v roku 2020

Cestná doprava: dopravné a bezpečnostné normy