#OrangeTheWorld: Európsky parlament stojí proti násiliu na ženách  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 25. novembra poslanci vyzvali na bezodkladnú ratifikáciu Istanbulského dohovoru.

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu bola v pondelok 25. novembra vysvietená na oranžovo  

Celosvetová iniciatíva pod záštitou OSN Orange the World sa tento rok sústreďuje na problém znásilňovania. Jej tohtoročné heslo znie „Rodová rovnosť proti znásilneniu.“ V EÚ už bola znásilnená každá dvadsiata žena. A to sú len oficiálne údaje. K iniciatíve sa opäť pripojil  aj Európsky parlament, svoju budovu v Štrasburgu osvetlil 25. novembra večer na oranžovo. Táto farba má symbolizovať lepšiu budúcnosť bez násilia.

Násilie na ženách v EÚ  
  • Polovica žien zažila sexuálne obťažovanie  
  • Viac ako dvadsať percent žien zažilo fyzické alebo sexuálne násilie so strany súčasného alebo bývalého partnera  
  • 43% žien zažilo istú formu psychologickej manipulácie alebo kontrolovania vo vzťahu  

28. novembra parlament prijal uznesenie, v ktorom nalieha na Radu, aby skompletizovala ratifikáciu Istanbulského dohovoru zo strany EÚ. Podobne vyzval aj sedem krajín vráne Slovenska, ktoré ho zatiaľ len podpísali. Násilie páchané na ženách by malo byť v EÚ podľa poslacov na zozname trestných činov.

“Čísla sú alarmujúce, každá tretia žena už vo svojom živote zažila fyzické alebo sexuálne násilie. Každá druhá vražda ženy je vykonaná niekým blízkym - priateľom alebo príbuzným,“ vyčísľuje tento problém Evelyn Regner (S&D, AT), šéfka výboru EP pre práva žien. „Páchateľmi sú väčšinou manželia, bratia alebo intímni partneri. Najnebezpečnejším miestom pre ženy je ich vlastný domov. Násilie na ženách sa týka nás všetkých,“ hovorí.

Čo je to Istanbulský dohovor?  
  • Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu 
  • Ide o prvý právne záväzný medzinárodný nástroj, ktorým sa ustanovuje komplexný rámec opatrení na predchádzanie násiliu, pomoc obetim a trestanie páchateľov 
  • EÚ ho podpísala 13. júna 2017 
  • Doteraz ho neratifikovalo sedem krajín: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo 
Oranžová farba symbolizuje jasnú budúcnosť bez násilia