Kde a prečo sa dodnes stále vykonáva ženská obriezka?  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Viac ako dvesto miliónov dievčat a žien dnes žije s následkami ženskej obriezky? Prečo sa táto zastaraná a nebezpečná praktika vykonáva dodnes? Aké môže mať následky?

Tieto dievčatá vyvinuli mobilnú aplikáciu, cez ktorú môžu vyhľadať pomoc ženy alebo dievčatá, ktorým bola vykonaná alebo im hrozí obriezka.  

Čo je to ženská obriezka


Ženská obriezka, alebo mrzačenie ženských pohlavných orgánov spočíva v čiastočnom alebo kompletnom odstránení vonkajších genitálií, ktoré nemá žiadne zdravotné opodstatnenie. Zvyčajne ju vykonáva člen miestnej komunity s použitím noža alebo žiletky a to bez akejkoľvek anestézie. Aj keď je na celom svete vnímaná ako hrubé porušenie ľudských práv, do roku 2030 hrozí až 68 miliónom dievčat na celom svete.


V ktorých krajinách sa praktizuje ženská obriezka?


Táto praktika sa vykonáva predovšetkým v asi 30 krajinách Afriky a na Blízkeho východu. Okrem toho aj v niektorých ázijských a latinskoamerických krajinách a v komunitách pochádzajúcich z týchto regiónov.


V EÚ je zakázaná a niektoré štáty ju trestajú dokonca aj vtedy, ak je vykonaná mimo ich územia. Odhaduje sa však, že v Európe žije okolo 600 000 žien ktorým bola obriezka vykonaná. Ďalším 180 000 v 13 krajinách dievčat hrozí jej riziko.


Prečo sa vykonáva ženská obriezka?


Obriezka sa zväčša vykonáva na dievčatách od raného detstva do 15 rokov. Existovala dávno pred vznikom kresťanstva alebo islamu. Vykonáva sa z viacerých dôvodov, či už ide o spoločenský tlak alebo zvyky. Iní ju ospravedlňujú tým, že ide o znak čistoty alebo krásy. Isté je však, že ide o hlboko zakorenený znak nerovnosti medzi pohlaviami.

Krátkodobé a dlhodobé následky ženskej obriezky  
  • silné bolesti a nadmerné krvácanie  
  • ťažkosti pri močení 
  • cysty, infekcie a neplodnosť  
  • psychologické problémy  
  • menší pôžitok so sexu  
  • komplikácie pri pôrode, zvýšené riziko smrti novorodencov  

Čo robí proti ženskej obriezke Európsky parlament?

Európsky parlament opakovane upriamuje pozornosť na tento problém a snaží sa ho eliminovať na celom svete. Prijíma legislatívu a uznesenia, kde žiada skoncovať s týmito praktikami. V stredu 12. februára poslanci prijali ďalšiu rezolúciu, kde vyzývajú Európsku komisiu, aby do svojej pripravovanej stratégie rodovej rovnosti zahrnula aj kroky proti ženskej obriezke a na pomoc ženám, ktorým bola vykonaná. Komisia by mala svoju stratégiu predstaviť už v marci. Poslanci okrem toho žiadajú, aby boli preventívne opatrenia súčasťou viacerých európskych politík, ako je napríklad zdravotníctvo, azyl, vzdelávanie alebo zamestnanosť. Vyslovili obavy ohľadne toho, že obriezka sa čoraz častejšie vykonáva "odborne" v zdravotníckych zariadeniach. Taktiež vyzvali členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor proti násilu na ženách.

Prečítajte si viac o tom, ako Európsky parlament presadzuje v EÚ rovnosť pohlaví.

Mobilná aplikácia proti ženskej obriezke

Skupina študentiek z Kene, ktoré sa nazývajú The Restorers, sa v roku 2019 dostala do finále Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Tieto dievčatá vyvinuli mobilnú aplikáciu, cez ktorú môžu vyhľadať pomoc ženy alebo dievčatá, ktorým bola vykonaná alebo im hrozí obriezka. Ich nominácia na túto cenu je dôležitým míľnikom, parlament chce týmto spôsobom ukázať, že podporuje mladých ľudí, ktorí chcú priniesť pozitívne zmeny vo svojich komunitách.