Ako odstrániť platové rozdiely medzi mužmi a ženami (video) 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2020 vám prinášame prehľad opatrení zo strany Európskeho parlamentu na vyrovnávanie platov mužov a žien.

Hoci je rodová rovnosť jednou zo základných princípov EÚ a zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu bola zavedená už pred 60 rokmi, ženy v EÚ dodnes zarábajú v priemere 15% menej na hodinu ako muži. Na Slovensku tento rozdiel predstavuje dokonca takmer 20%.


Európsky parlament to chce zmeniť. 30. januára prijali poslanci uznesenie, kde žiadajú Európsku komisiu, aby pripravila ambicióznu stratégiu rodovej rovnosti vrátane opatrení na odstránenie platových rozdielov medzi mužmi a ženami.


Komisia túto stratégiu predstavila 5. marca. Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu je jej základným kameňom.

Ako dosiahnuť rovnaké platy? Potrebujeme záväzné ciele a transparentnosťParlament žiada záväzné opatrenia pre súkromný aj verejný sektor proti platových rozdielom a za viac transparentnosti ohľadne miezd. Okrem toho poslanci žiadajú ich intenzívne presadzovanie, jasné ciele a monitorovanie, či sa situácia zlepšuje alebo nie.


Podľa poslancov by sme mali do konca tohto roka zrevidovať Európsky akčný plán proti platovým rozdielom, ktorý by mal obsahovať jasné ciele pre každú krajinu, o koľko by sa mali tieto rozdiely znížiť do piatich rokov.


Kroky proti hlavným príčinám nerovnakých platov


Jednou z hlavných príčin, prečo ženy zarábajú menej ako muži, je to, že sú menej zastúpené na pracovnom trhu, pretože starostlivosť o deti alebo chorých príbuzných pripadá často im. Parlament preto žiada viac investícií do predškolskej výchovy, opatrovateľských služieb a vytvorenie takých pracovných podmienok, kde sa dá práca skĺbiť so starostlivosťou o rodinu.

Prostredníctvom série opatrení chcú tiež povzbudiť ženy k tomu, aby sa viac zaujímali o lepšie platené pracovné miesta. Počnúc propagáciou vedeckých a technologických predmetov medzi dievčatami v škola, cez podporou podnikania po celoživotné vzdelávanie.


Ako odstrániť rozdiely v dôchodkoch

 


Ďalším veľkým problémom sú aj rozdiely v dôchodkoch. Tie sú v priemere až dvakrát také vysoké ako rozdiely v platoch. Priemerná európska dôchodkyňa poberá až o 30% nižší dôchodok ako muži. Na Slovensku je tento rozdiel len veľmi malý - 6%, asi preto, že aj mužské dôchodky sú veľmi nízke. Poslanci preto navrhujú zavedenie minimálnych dôchodkov a započítavanie rokov, keď sa žena venovala starostlivosti o rodinu.