COVID-19: Čo proti pandémii robí Európsky parlament  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament chce čo najlepšie pomôcť krajinám EÚ bojovať proti koronavírusu a zmierniť sociálne a ekonomické dopady tejto pandémie. Prečítajte si, čo všetko pre to robí.

Ulica so zatvorenými obchodmi vo Walese © Stephen Davies / Adobe Stock  

Koronavírus a Európsky parlament

 

Vo štvrtok 26. marca počas mimoriadneho plenárneho zasadnutia poslanci v hlasovaní na diaľku prijali tri návrhy, ktoré by mali pomôcť ľuďom aj firmám vyrovnávať sa s následkami tejto bezprecedentnej krízy.


  • Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus: z fondov EÚ bude vyčlenených 37 miliárd eur na pomoc ľuďom, regiónom a krajinám, ktoré boli touto pandémiou postihnuté najviac. Finančné prostriedky pôjdu na systémy zdravotnej starostlivosti, pre malé a stredné podniky, trhy práce a ďalšie zraniteľné časti ekonomík krajín EÚ.

  • Rozšírenie Európskeho fondu solidarity, aby sa z neho mohla financovať aj pomoc aj pri zdravotných krízach. Doteraz bol určený len na pomoc pri prírodných katastrofách. V roku 2020 budú z nej môcť krajiny EÚ čerpať 800 miliónov eur.Počas ďalšieho mimoriadneho plenárneho zasadnutia na diaľku, ktoré sa konalo 16. a 17. apríla, boli prijaté dodatočné kroky:

  • Maximálna flexibilita nevyužitých štrukturálnych fondov EÚ, aby sa mohli použiť na pomoc ľuďom vysporiadať sa s následkami pandémie.
  • Zvýšená podpora pre rybárov EÚ, akvakultúrnych chovateľov a agropotravinársky sektor.
  • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby bude naďalej poskytovať pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

Poslanci EP okrem toho odhlasovali uvoľnenie viac ako 3 miliárd EUR na podporu systémov zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ a prijali uznesenie, v ktorom požadujú rozsiahly balík opatrení na obnovu a zriadenie koronavírusového fondu solidarity.


Všetky parlamentom prijaté opatrenia sú súčasťou európskej koordinovanej reakcie, ktorú spustila Európska komisia 13. marca s cieľom zmierniť jeho dopady pandémie. Viac o nich si prečítate na samostatnej webovej stránke.


Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli ich privítal a uistil, že parlament urobí všetko preto, aby boli prijaté čo najskôr. „COVID-19 nás všetkých núti k opatrnosti a zodpovednosti. Je to pre nás všetkých veľmi citlivé obdobie. Parlament bude aj naďalej pracovať a plniť si svoje funkcie. Žiaden vírus nemôže zastaviť demokraciu,“ povedal Sassoli.

Prejsť na hlavnú stránku

Ak chceme zachrániť naše krajiny, tak musíme v Európe konať spoločne. Musíme toho urobiť viac. Nech nám je mottom solidarita. Nikoho nenecháme samého a nikto nebude konať sám.

David Sassoli 

Predseda Európskeho parlamentu

Zdieľať tento citát: 

Európska stratégia proti pandémii koronavírusu

 


Európska komisia chce v tejto súvislosti dosiahnuť nasledovné kroky:

  • Zabezpečiť dodávky potrebného zdravotníckeho materiálu a zachovať integritu jednotného trhu, výroby a distribúcie.
  • Pomáhať ľuďom a zmierňovať dopady na pracovné miesta a príjmy, aby sme sa vyhli dlhotrvajúcim následkom tejto krízy.
  • Pomáhať firmám a zabezpečiť, aby mohol finančný sektor naďalej podporovať ekonomiku.
  • Nechať krajiny, aby sa rozhodovali koordinovane, vrátane uvoľnenia pravidiel štátnej pomoci a podporných opatrení.

Prečítajte si viac: 10vecí, ktoré proti koronavírusu robí Európska únia