Koronavírus: Časová os protiopatrení EÚ  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

EÚ prijíma množstvo opatrení proti pandémii koronavírusu a jej hospodárskym a sociálnym dopadom. V našej časovej osi prinášame ich prehľad.

Prečítajte si, čo robí EÚ proti koronavírusu v oblasti zdravotníctva, výskumu, zamestnanosti, spoločnosti, cestovania a dopravy a ako pomáha tretím krajnám.

Zdravotná starostlivosť 
Podpora sektorov verejného zdravia a zabezpečenie dostupnosti zdravotníckeho vybavenia  
 • Nový európsky zdravotný program EU4Health 
  13. novembra 2020 

  Európsky parlament prijal svoje stanovisko k programu EU4Health, ktorého cieľom je riešiť cezhraničné zdravotné riziká a budovať odolné európske zdravotné systémy. Európska komisia tento program navrhla 28. mája.

  infographic illustration    
 • Európska zdravotná únia 
  11. novembra 2020  

  Komisia predstavuje prvý súbor opatrení na vybudovanie Európskej zdravotnej únie, ktorá by mala zabezpečiť väčšiu pripravenosť a reakcieschopnosť počas súčasnej zdravotnej krízy i tých, ktoré môžu prísť v budúcnosti. Komisia navrhuje aj núdzový mechanizmus EÚ, v rámci ktorého by sa mohol vyhlasovať núdzový stav a silnejšie mandáty pre Európsku agentúru pre lieky (EMA) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

  infographic illustration    
 • Riešenie nedostatku liekov  
  17. september 2020 

  Európsky parlament prijal 17. septembra uznesenie, kde žiada sebestačnosť EÚ v oblasti liekov a zdravotníckeho vybavenia. Poslanci chcú, aby boli zabezpečené dodávky liekov, obnovená miestna výroba liekov a aby EÚ lepšie koordinovala národné stratégie v oblasti zdravia.

  infographic illustration    
 • Podpora liečby pomocou tzv. konvalescentnej plazmy 
  31. júl 2020 

  Viac ako 200 pracovísk na odber krvi v celej EÚ môže požiadať o financovanie nákupu vybavenia na odbez plazmy. Cieľom tohto opatrenia je podporiť liečbu nových pacientov bojujúcich s ochorením COVID-19 zvýšením kapacity EÚ na odber plazmy pacientom, ktorí sa z tohto ochorenia zotavili.

  infographic illustration    
 • Prístup EÚ k remdeziviru  
  28. júla 2020 

  Vďaka zmluve podpísanej s farmaceutickou spoločnosťou Gilead sú členským štátom EÚ a Spojenému kráľovstvu k dispozícii šarže lieku Veklury (Remdesivir), prvého lieku povoleného na úrovni EÚ na liečbu Covid-19.

  infographic illustration    
 • Zlepšovanie pripravenosti na ďalšie šírenie nákazy 
  15. júl 2020 

  Komisia predstavuje okamžité krátkodobé opatrenia na zvýšenie pripravenosti EÚ na budúce šírenie choroby Covid-19. Ide napríklad o zintenzívnenie testovania, zabezpečenie dodávok liekov a lekárskeho vybavenia a zníženie zaťaženia spojeného so sezónnou chrípkou.

  infographic illustration    
 • Odloženie nových požiadaviek pre zdravotnícke pomôcky 
  17. apríl 2020  

  Parlament v snahe predísť nedostatku alebo oneskoreným dodávkam základných zdravotníckych pomôcok na trh súhlasí s odkladom začiatku uplatňovania nového nariadenia o zdravotníckych pomôckach.

  infographic illustration    
 • Poskytovanie núdzovej podpory pre sektory zdravotníctva 
  17. apríl 2020  

  EÚ uvoľní zo svojho rozpočtu viac ako 3 miliardy EUR na distribúciu zdravotníckych potrieb, koordináciu prepravy zdravotníckeho vybavenia a pacientov a podporu výstavby mobilných nemocníc. Z dlhodobejšieho hľadiska sa budú z týchto prostriedkov financovať testovacie kapacity a výskum.

  infographic illustration    
 • Uľahčenie dovozu zdravotníckeho vybavenia 
  3. apríl 2020 

  V záujme uľahčenia dodávok zdravotníckeho vybavenia z tretích krajín sa dočasne upúšťa od vyberania ciel a DPH z dovozu týchto výrobkov.

  infographic illustration    
 • Vytvorenie spoločnej európskej rezervy zdravotníckeho vybavenia 
  20. marec 2020  

  EÚ vytvára strategickú zásobu ventilátorov, rúšok na opakované použitie, laboratórnych potrieb a terapeutík („rescEU“) na pomoc členským štátom, ktoré majú nedostatok tohto vybavenia.

  infographic illustration    
 • Zvýšenie výrobnej kapacity 
  20. marec 2020 

  V záujme zvýšenia výrobnej kapacity sa bezplatne sprístupňujú európske harmonizované normy týkajúce sa zdravotníckeho vybavenia (rúška na tvár, ochranný odev, respirátory atď.).

  infographic illustration    
 • Vytvorenie európskeho expertného tímu 
  17. marec 2020 

  Tím siedmich epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov vypracúva vedecké usmernenia pre reakciu EÚ na pandémiu a koordinuje opatrenia v oblasti riadenia rizík.

  infographic illustration    
 • Zaistenie dostupnosti osobných ochranných prostriedkov  
  15. marec 2020 

  Vývoz osobných ochranných prostriedkov (rúška, ochranné štíty na tvár, ochranný odev atď.) do krajín mimo EÚ musí podliehať vývoznému povoleniu zo strany členských štátov.

  infographic illustration    
 • Spoločné nákupy zdravotníckeho vybavenia 
  28. február 2020 

  Členské štáty spájajú sily v rámci dohody o spoločnom obstarávaní pri nákupe ochranných prostriedkov (rukavice, rúška, plášte atď.), ventilátorov a testovacích súprav.

  infographic illustration    
Výskum 
Podpora výskumu a inovácií v záujme vývoja účinnej liečby a vakcíny  
 • Zmluvy na vakcíny proti Covid-19 
  17. novembra 2020 

  EÚ podpísala zmluvy so spoločnosťami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer a CureVac. Tieto zmluvy umožnia nákup vakcín proti COVID-19 pre všetky členské štáty EÚ, ako aj jej darovanie krajinám s nižším a stredným príjmom alebo distribúciu do ďalších európskych krajín.

  Komisia má za sebou aj úspešné úvodné rokovania s firmou Moderna.

  infographic illustration    
 • EÚ je jedným z hlavných darcov pre nástroj COVAX 
  12. novembra 2020 

  Nástroj COVAX je súčasťou globálnej spolupráce na urýchlenie vývoja, výroby a spravodlivého prístupu k testom, liečbe a vakcínam proti Covid-19. EÚ prispeje sumou 500 miliónov eur na zabezpečenie vakcín v krajinách s nízkym a stredným príjmom.

  infographic illustration    
 • Stratégie pre efektívnu vakcináciu  
  15. októbra 2020  

  Európska komisia zverejnila svoje odporúčania, ako si predstavuje stratégie očkovania v členských štátoch. Spomína aj prioritné skupiny obyvateľstva, ktoré bude treba zaočkovať ako prvé.

  infographic illustration    
 • 128 miliónov EUR na výskum, diagnostiku a vakcíny 
  11. august 2020 

  EÚ podporuje 23 výskumných projektov sumou 128 miliónov eur v rámci výskumného a inovačného programu Horizont 2020.

  Únia už predtým poskytla sumu vo výške 48,25 milióna eur  na 18 výskumných projektov na vývoj vakcín, nových liečebných postupov a rýchlych diagnostických testov, ako aj na zlepšenie pripravenosti a reakcie v prípadoch vypuknutia epidémie. Prostredníctvom Iniciatívy pre inovatívne lieky uvoľnila ďalších 117 miliónov eur na 8 projektov v oblasti diagnostiky a liečby.

  infographic illustration    
 • 75 miliónov EUR pre výrobcu vakcín CureVac 
  6. júl 2020 

  Európska investičná banka a spoločnosť CureVac – inovatívny nemecký výrobca vakcín, sa dohodli na pôžičke vo výške 75 miliónov eur na financovanie prebiehajúceho vývoja vakcín, vrátane pripravovanej vakcíny proti SARS-CoV-2.

  infographic illustration    
 • Celosvetové financovanie vývoja vakcíny a liekov  
  27. jún 2020 

  Vďaka summitu "Global Goal: Unite for our Future" sa podarilo zmobilizovať dodatočných 6,15 miliardy eur, čím sa celková vyzbieraná čiastka zvýšila na 16 miliárd eur. EÚ spustila túto iniciatívu spoločne so svojimi globálnymi partnermi 4. mája. V rámci nej vyzvala krajiny a organizácie na celom svete, aby finančne prispeli na vývoj a zavádzanie diagnostiky, vakcíny a liekov proti koronavírusu.

  infographic illustration    
 • Ďalších 122 miliónov eur na výskum 
  19. máj 2020 

  EÚ spustila ďalšie kolo výziev na predkladanie projektov. Týkajú sa výroby zdravotníckych pomôcok a vybavenia potrebného na testovanie a liečbu, technologického vývoja, efektívnu starostlivosť o pacientov a výskum spoločenského dopadu pandémie ako na ľudskú psychiku tak na ekonomiku. 122 miliónov eur putuje z európskeho programu Horizont 2020.

  infographic illustration    
 • Platforma na zdieľanie údajov pre výskumných pracovníkov 
  20. apríl 2020 

  S cieľom podporiť výskumníkov v Európe a na celom svete Európska komisia spolu s viacerými partnermi zriaďuje Európsku dátovú platformu Covid-19 na  rýchle zhromažďovanie a zdieľanie dostupných informácií z výskumu.

  infographic illustration    
 • 90 miliónov EUR na výskumné projekty na boj proti ochoreniu COVID-19 
  31. marec 2020 

  V rámci partnerstva medzi EÚ a farmaceutickým priemyslom, tzv. iniciatívy za inovačnú medicínu, sa poskytne suma vo výške 90 miliónov EUR na podporu projektov zameraných na vývoj liečebných postupov a diagnostiky (až 45 miliónov EUR z rozpočtu EÚ).

  infographic illustration    
 • 164 miliónov EUR na podporu startupov a inovácií 
  20. marec 2020 

  V záujme podpory startupov a malých firiem pri vývoji technológií, ktoré by mohli pomôcť v boji proti pandémii, bola vyčlenená suma vo výške 164 miliónov EUR na startupový akcelerátor – pilotný program Európskej rady pre inováciu.

  infographic illustration    
Hospodárstvo  
Podpora finančného sektora a podnikov  
 • Dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ  
  10. novembra 2020 

  Vyjednávačom Parlamentu a Rady sa podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu ohľadne dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021- 2027. Oproti finančnému balíku, na ktorom sa dohodli lídri krajín počas ich júlového summitu, sa Parlamentu podarilo presadiť navýšenie o 16 miliárd eur. 15 miliárd z tejto sumy pôjde na kľúčové programy na ochranu občanov pred pandémiou a na investície do budúcnosti a jedna miliarda predstavuje rezervu pre nepredvídateľné situácie.

  infographic illustration    
 • 6,2 miliardy eur na riešenie krízy a urýchlenie vývoja vakcín  
  17. september 2020 

  Európsky parlament schválil navýšenie rozpočtu EÚ na rok 2020 o 6,2 miliardy eur. 5,1 miliardy pôjde na kohézne fondy, odkiaľ sa budú hradiť náklady členských štátov na protikrízové opatrenia a 1,1 bude použitých na vývoj a nasadenie vakcíny proti koronavírusu.

  infographic illustration    
 • Parlament pripravil pôdu pre plán hospodárskej obnovy  
  16. september 2020 

  Vďaka zrýchlenému hlasovaniu v pléne Parlament pripravil pôdu na to, aby si EÚ mohla na finančných trhoch požičať 750 miliárd eur na ozdravný hospodársky plán po koronakríze. Poslanci znovu apelovali na zavedenie nových vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ, ktoré by mali pokryť aspoň náklady spojené s plánom obnovy.

  infographic illustration    
 • Parlament kritizuje rozpočtové škrty 
  23. júl 2020 

  Najvyšší štátni predstavitelia EÚ na svojom summite v polovici júla dospeli k dohode o rozpočte EÚ 2021 - 2027 a pláne obnovy. Poslanci EP v následnosti na to prijali uznesenie, kde zakotvili svoju pozíciu pred rokovaniami s Radou. Parlament privítal celkovú výšku plánu obnovy, no skritizoval škrty v dlhodobom rozpočte. Žiada nové zdroje príjmov pre EÚ a varuje, že ak dohoda neprejde zmenami, odmietne jej udeliť svoj súhlas. Poslanci tiež trvajú na tom, aby bol Parlament v plnej miere zapojený do rozhodovania o pláne obnovy.

  infographic illustration    
 • Núdzový pandemický program nákupu aktív ECB (1,35 bilióna eur) 
  4. jún 2020 

  Európska centrálna banka navýšila pandemický program nákupu cenných papierov súkromného a verejného sektora o 600 miliárd eur - až na celkovú sumu 1,35 bilióna eur. Tento plán odštartoval už v marci - vtedy banka zmobilizovala 120 miliárd eur.

  infographic illustration    
 • 750 miliárd eur na naštartovanie ekonomiky 
  27. máj 2020 

  Poslanci uvítali návrh Európskej komisie na poskytnutie 750 miliárd eur v rámci prepracovaného dlhodobého rozpočtu. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen im plán predstavila počas pléna. Masívne finančné injekcie na hospodársky reštart poslanci požadovali opakovane - napríklad v uzneseniach z 15. a 17. mája.

  infographic illustration    
 • Maximálna flexibilita pri presune prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 
  23. apríl 2020 

  Nové opatrenia umožnia členským štátom presúvať zdroje medzi troma hlavnými kohéznymi fondmi (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond), medzi rôznymi kategóriami regiónov a medzi konkrétnymi prioritnými oblasťami fondov.

  infographic illustration    
 • Parlament žiada masívny balík opatrení na obnovu hospodárstva 
  17. apríl 2020 

  Poslanci EP vo svojom uznesení žiadajú o prijatie masívneho balíka opatrení na obnovu európskeho hospodárstva po skončení krízy spôsobenej ochorením COVID-19 vrátane dlhopisov na obnovu zaručených rozpočtom Únie a o vytvorenie fondu solidarity EÚ pre koronavírus s prostriedkami v objeme minimálne 50 miliárd EUR.

  infographic illustration    
 • Podpora EIB určená pre hospodárstvo (65 miliárd EUR) 
  16. apríl 2020 

  Európska investičná banka vytvára záručný fond s prostriedkami v objeme 25 miliárd EUR, prostredníctvom ktorého by sa malo uvoľniť až 200 miliárd EUR na podporu európskeho hospodárstva, popri už uvoľnenej sume 40 miliárd EUR.

  infographic illustration    
 • Európsky plán postupného uvoľňovania opatrení na obmedzenie pohybu 
  15. apríl 2020 

  Európska komisia a Európska rada predkladajú členským štátom usmernenia a odporúčania týkajúce sa uvoľňovania opatrení na obmedzenie pohybu.

  infographic illustration    
 • Okamžitá podpora pre minimálne 100 000 malých a stredných podnikov  
  6. apríl 2020 

  Vzhľadom na ďalekosiahly vplyv krízy na malé a stredné podniky vyčleňuje EÚ sumu vo výške 8 miliárd EUR na ich financovanie.

  infographic illustration    
 • Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na hlavné investície a zdroje (37 miliárd EUR) 
  27. marec 2020  

  Na účely podpory systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov a trhov práce boli zo štrukturálnych fondov EÚ vyčlenené prostriedky vo výške 37 miliárd EUR na tzv. Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus.

  infographic illustration    
 • Viac fiškálnej flexibility  
  23. marec 2020 

  EÚ zvyšuje flexibilitu svojich rozpočtových pravidiel, aby tak členským štátom umožnila realizovať v reakcii na krízu mimoriadne výdavky.

  infographic illustration    
 • Revidované pravidlá štátnej pomoci 
  19. marec 2020 

  Členské štáty môžu flexibilne uplatňovať pravidlá štátnej pomoci, čím sa zabezpečuje dostatok likvidity pre všetky typy podnikov a zachovanie kontinuity hospodárskej činnosti.

  infographic illustration    
 • Núdzový pandemický program nákupu aktív (750 miliárd EUR) 
  18. marec 2020 

  Európska centrálna banka zavádza dočasný program nákupu aktív v podobe cenných papierov súkromného a verejného sektora v objeme 750 miliárd EUR, ktorý dopĺňa sumu vo výške 120 miliárd EUR, ktorá už bola uvoľnená na núdzovú situáciu spôsobenú pandémiou.

  infographic illustration    
Zamestnanosť a spoločnosť 
Podpora príjmov domácností a pracovných miest v období krízy  
 • Zachovanie pracovných miest a udržanie prevádzkyschopnosti podnikov (100 miliárd EUR) 
  27. októbra 2020 

  EÚ prijala program SURE v máji ako jeden z krokov proti koronavírusu. Krajiny EÚ z neho môžu dostať pôžičky za zvýhodnených podmienok až do výšky 100 miliárd EUR, aby si firmy mohli udržať svojich zamestnancov a skrátiť pracovný čas pri súčasnom zabezpečení podpory príjmu. SURE bol aktivovaný 22. septembra.

  infographic illustration    
 • Starostlivosť o najodkázanejšie osoby 
  23. apríl 2020 

  Aby sa znížilo riziko nákazy, z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby sa bude prostredníctvom elektronických alebo papierových poukážok poskytovať jedlo a veci každodennej potreby. Súčasťou tejto pomoci bude aj ochranný materiál pre pracovníkov a dobrovoľníkov.

  infographic illustration    
 • Pomoc poľnohospodárom a rybárom 
  23. apríl 2020 

  EÚ zaviedla väčšiu pružnosť vo financovaní poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, aby tak postihnutým odvetviam pomohla vyrovnať sa s následkami pandémie ochorenia COVID-19.

  infographic illustration    
 • Finančná pomoc prostredníctvom Fondu solidarity (800 miliónov EUR) 
  26. marec 2020 

  EÚ rozšírila pôsobnosť Fondu solidarity tak, aby sa vzťahoval aj na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia. Členské štáty, ktoré pandémia zasiahla najviac, tak budú mať v roku 2020 z neho k dispozícii až 800 miliónov EUR.

  infographic illustration    
 • Kroky proti preťaženiu internetu  
  19. marec 2020 

  EÚ požiadala spoločnosti Netflix, Facebook a YouTube o zníženie kvality streamingu, aby sa tak predišlo preťaženiu siete.

  infographic illustration    
Cestovanie a doprava 
Obmedzenie cestovania a zabezpečenie poskytovania najdôležitejších služieb  
 • Európska platforma pre sledovacie a varovné aplikácie  
  19. októbra 2020 

  Európska komisia zriadila spoločnú platformu, ktorá má zabezpečiť, aby aplikácie na sledovanie kontaktov alebo varovanie, ktoré boli vytvorené v jednotlivých členských štátoch, medzi sebou komunikovali. Zatiaľ sem boli pridané: nemecká Corona-Warn-App, írsky COVID tracker a talianska Immuni. Ďalšie aplikácie by sa mali do systému pripojiť počas októbra a novembra.

  infographic illustration    
 • Koordinácia opatrení obmedzujúcich voľný pohyb osôb  
  17. september 2020 

  Európska komisia predstavila návrh, kde žiada, aby všetky opatrenia na členských štátov, ktoré obmedzujú voľný pohyb občanov, boli koordinované a jasne odkomunikované na úrovní celej EÚ. Poslanci návrh Komisie podporili vo svojom uznesení prijatom 17. septembra, Okrem toho žiadajú, aby členské štáty používali jednotnú metodiku pri hodnotení zdravotných rizík.

  infographic illustration    
 • Odporúčania pre bezpečné cestovanie 
  13. máj 2020 

  Európska komisia vydala pokyny, ako sa na cestách starať o vlastnú bezpečnosť a zdravie. Európske krajiny by podľa tohto návodu mali byť schopné zabezpečiť bezpečné cestovanie pre všetkých turistov, ktorí v lete vyrazia na cesty.

  infographic illustration    
 • Ukončenie prevádzkovania prázdnych letov 
  26. marec 2020 

  EÚ dočasne pozastavila platnosť pravidiel o letiskových prevádzkových intervaloch, ktoré nútili letecké spoločnosti využívať pridelené prevádzkové intervaly vyhradené na vzlet, resp. pristátie ich lietadiel len preto, aby si ich udržali aj v nasledujúcej letovej sezóne.

  infographic illustration    
 • Zabezpečenie plynulých dodávok tovarov a služieb 
  18. marec 2020 

  EÚ zaviedla tzv. zelené jazdné pruhy na hraničných priechodoch, aby tak zabezpečila dodávku základného tovaru, ako aj životne dôležitých zdravotných a ochranných pomôcok v rámci jednotného trhu.

  infographic illustration    
 • Obmedzenie cestovania v záujme zastavenia šírenia nákazy 
  17. marec 2020 

  S cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 EÚ dočasne zatvorila svoje hranice pre cestovanie, ktoré nie je absolútne nevyhnutné.

  infographic illustration    
 • Repatriácia občanov EÚ 
  Od januára 2020 

  Vďaka mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany sa mohli vrátiť domov desaťtisíce občanov EÚ, ktorí uviazli v rôznych častiach sveta.

  infographic illustration    
Celosvetové kroky EÚ 
Pomoc partnerským krajinám v boji proti pandémii  
 • 92 miliónov eur pre Sahel  
  9. novembra 2020  

  EÚ poskytuje 92 miliónov eur Burkine Faso, Mauretánii, Nigeru a Čadu. Peniaze z EÚ majú týmto krajinám pomôcť pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti a znižovaní hospodárskych a sociálnych dopadov pandémie.

  infographic illustration    
 • 25 miliónov eur pre Gambiu 
  19. októbra 2020 

  EÚ mobilizuje zo svojho balíka Team Europe 25 miliónov eur pre Gambiu. Tieto peniaze sú určené na hospodársku obnovu po pandémii a podporu prechodu na demokraciu.

  infographic illustration    
 • Humanitárny letecký most EÚ 
  11. septembra 2020 

  Humanitárny letecký most EÚ poskytuje pomoc krajinám postihnutým pandémiou Covid-19 na celom svete. Od jeho spustenia 8. mája bolo uskutočnených 67 letov na prevoz humanitárnych pracovníkov a zdravotníckeho vybavenia do kritických oblastí v Afrike, Ázii a Amerike.

  infographic illustration    
 • Celosvetové dodávky zdravotníckeho materiálu a ochranných prostriedkov pokračujú 
  28. júla 2020  

  Prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ EÚ naďalej dodáva lieky a osobné ochranné prostriedky do celého sveta. Okrem bilaterálnej pomoci boli dodané dodávky do 24 krajín vrátane 7 členských štátov.

  infographic illustration    
 • 64 miliónov eur pre región subsaharskej Afriky 
  20. júl 2020 

  EÚ poskytuje humanitárnu pomoc vo výške 64,7 milióna eur pre Angolu, Botswanu, Komory, Eswatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Mozambik, Namíbiu, Zambiu a Zimbabwe na pomoc ľuďom v núdzi pri riešení koronavírusu a extrémnych poveternostných podmienok, ako sú pretrvávajúce sucho a iné krízy.

  infographic illustration    
 • Ďalších 50 miliónov eur na humanitárnu pomoc 
  20. mája 2020 

  50 miliónov eur zlepší prístup k lekárskej pomoci, zdravotníckemu vybaveniu, vode a dezinfekčným prostriedkom v oblasti Sahelu a jazera Čad, v Stredoafrickej republike, Sýrii, Jemene, Palestíne, Venezuele a Rohyngom. Peniaze budú priamo na potrebných miestach rozdeľovať mimovládne organizácie, OSN a Červený kríž.

  infographic illustration    
 • Pôžičky vo výške troch miliárd eur pre susedné a partnerské krajiny 
  15. mája 2020 

  Únia schválila 3 miliardy eur vo forme pôžičiek pre susedné a partnerské krajiny. Peniaze im pomôžu vyrovnať sa so spoločenskými a ekonomickými následkami krízy a zabezpečia ich finančnú stabilitu.

  infographic illustration    
 • Ďalších 105,5 milióna eur pre krajiny Afrického rohu 
  14. mája 2020 

  Na pomoc Etiópii, Somálsku, Keni a Džibutsku pôjde ďalších viac ako 105,5 milióna eur. Tamojším obyvateľom aj utečencom tieto peniaze zabezpečia lekársku starostlivosť, jedlo a veci základnej dennej potreby.

  infographic illustration    
 • 3,3 miliardy eur pre západný Balkán 
  29. apríla 2020 

  Na západ Balkánskeho polostrova poslala EÚ sumu vo výške 3,3 miliardy eur. Peniaze pomôžu na nohy tamojšej ekonomike, časť poslúži aj ako humanitárna pomoc pre utečencov.

  infographic illustration    
 • Viac ako 20 miliárd eur pre partnerské krajiny 
  8. apríla 2020 

  "Tím Európa" je balík pomoci pre zraniteľné krajiny v bezprostrednom susedstve EÚ, ale aj v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, Tichomorí a Karibiku.

  infographic illustration    
 • 28 miliónov eur na výskum v subsaharskej Afrike 
  8. apríla 2020 

  28 miliónov eur z programu Horizont 2020 by malo podporiť výskum v tejto oblasti Afriky.

  infographic illustration    
 • Dodatočných 240 miliónov eur na pomoc s utečencami zo Sýrie 
  31. mája 2020 

  EÚ schválila nový balík vo výške takmer 240 miliónov eur na poskytnutie dodatočnej pomoci utečencom zo Sýrie v Iraku, Jordánsku a Libanone. Peniaze krajinám pomôžu zvládnuť príliv utečencov počas svetovej pandémie.

  infographic illustration    
 • 700 miliónov eur na pomoc Grécku s utečencami 
  3. marca 2020 

  350 miliónov eur pomohlo Grékom pri zvládaní prílivu utečencov. O ďalších 350 miliónov môžu žiadať napríklad na výstavbu ubytovacích kapacít. Do Grécka prúdi aj zdravotnícky materiál, stany, prikrývky - aj samotní zdravotníci. To všetko vďaka únijnému mechanizmu civilnej ochrany.

  infographic illustration    

Súčasne s vírusom sa začali šíriť aj dezinformácie spojené s ním. EÚ poskytuje overené informácie aj návod, ako falošné správy rozpoznať, ako sa im brániť a ako zamedziť ich ďalšiemu rozširovaniu. Spolupracuje aj so sociálnymi médiami, ktoré sa samé zaviazali odstraňovať zo svojich stránok poplašné správy.Prečítajte si súhrn krokov, ktoré EÚ proti podnik koronavírusu.