Nový pakt o migrácii a azyle: reakcie v radoch poslancov  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Nový migračný a azylový pakt z dielne Komisie vyvolal počas prvej debaty vo výbore pre občianske slobody množstvo otázok.

Zhorený utečenecký tábor Moria v Grécku. ©Στράτος Μπριλάκης/Adobe Stock  

Členovia výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa novému plánu pre migráciu a azyl venovali počas svojej schôdze 24. septembra. Návrh, ktorý Komisia predstavila deň predtým, má za cieľ reformovať a zlepšiť súčasné postupy, aby sa zabezpečilo viac solidarity a aby bola zodpovednosť za utečencov spravodlivo rozdelená medzi všetky členské štáty. Medzi poslancami tento návrh vyvolal zmiešané reakcie, nie sú si istí, či naozaj prinesie želané zmeny.


Počas debaty s podpredsedom Komisie Margaritisom Schinasom a komisárkou Ylvou Johansson sa poslanci pýtali na to, ako konkrétne by mali nové pravidlá fungovať v teréne a ako budú vymáhané. Niektorí vidia túto iniciatívu ako pozitívny krok na pomoc krajinám, ktoré čelia najväčšiemu náporu migrantov, iní ju považujú za jediné východisko zo súčasnej komplikovanej situácie.

Prečítajte si viac o tom, čo robí EÚ v oblasti migrácie.


Poslancov zaujímalo aj to, či nové pravidlá zabránia humanitárnym katastrofám, ako bol napríklad požiar v gréckom utečeneckom tábore Moria a či procedúry na hraniciach vrátane vyšetrovania migrantov budú vykonávané v súlade so základnými právami. Súčasné dublinské pravidlá stoja na princípe, že žiadosti o azyl vybavuje krajina prvého vstupu do EÚ. Tento princíp zostáva aj v novom návrhu, čo sa viacerým poslancom nepozdáva, obávajú sa, že bremeno vybavovania žiadostí zostane na tých istých krajinách.


V návrhu Komisie sa nehovorí kvótach na prerozdeľovanie utečencov, keďže tieto sa v minulosti ukázali ako veľmi kontroverzná otázka. Obsahuje ale nový koncept. Členské štáty si budú môcť vybrať, či zoberú utečenca z inej krajiny, alebo sa radšej postarajú o návrat tých, ktorí nemajú v EÚ právo na azyl. Mnohí poslanci sa ale obávajú, že ak budú mať krajiny na výber, radšej vybavia a zaplatia migrantom cestu domov, ako by mali prijímať utečencov na svoje územie. Poslancov zaujímalo aj to, ako si Komisia predstavuje vymáhanie nových pravidiel a ako by tu mala fungovať spolupráca s tretími krajinami. Niektorí členovia výboru žiadajú povinné premiestňovanie utečencov, iní chcú prísnejšie pravidlá pre tých, ktorí nemajú v EÚ právo na azyl.

Piliere nového paktu pre azyl a migráciu

1. Efektívnejšie a rýchlejšie postupy

Predbežný skríning zahŕňajúci identifikáciu, zdravotné a bezpečnostné kontroly, odtlačky prstov a ich registráciu v databáze Eurodac.

Rýchlejší postup pri tých, ktorí majú malú nádej na udelenie azylu.

Nezávislý mechanizmus na monitorovanie dodržiavania základných práv.


2. Členské štáty si môžu zvoliť, ako prejavia solidaritu

Členské štáty môžu buď prijať na svoje územie žiadateľov o azyl, postarať sa o návraty odmietnutých žiadateľov, alebo v konkrétnych prípadoch poskytnúť operatívnu podporu.

Od členských štátov sa bude zo zákona požadovať, aby prispievali na základe HDP a veľkosti obyvateľstva, a ich solidárny príspevok sa bude líšiť v závislosti od toho, či ide o záchranné operácie na mori, situáciu pod tlakom alebo akútnu krízu.


3. Spoločný systém EÚ pre návraty

Spolupráca s tretími krajinami pri riešení spoločných výziev, ako je pašovanie migrantov a budovanie legálnych migračných ciest.

Účinnejší právny rámec.

Posilnenie úlohy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Novovymenovaný koordinátor EÚ pre návraty migrantov.

4. Akčný plán integrácie a začlenenia na roky 2021 - 2024


5. Nové nariadenie o azyle a migrácii, ktoré nahradí dublinské nariadenie


Prečítajte si viac o migračnej politike počas minulého volebného obdobia Európskeho parlamentu.


Čo bude nasledovať

Na to, aby sa nová azylová a migračná politika mohla stať realitou, ju musí odobriť Európsky parlament aj ministri členských štátov v Rade EÚ.


Viac o EÚ a migrácii