Formovanie európskej legislatívy v oblasti umelej inteligencie  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, ako si Európsky parlament predstavuje budúcu európsku legislatívu v oblasti umelej inteligencie, ktorá by podporovala inovácie a zároveň chránila bezpečnosť aj ľudské práva.

Do rozvoja umelej inteligencie najviac investujú Američania  

Umelá inteligencia sa výrazne podieľa na digitalizácii našej spoločnosti. Už dnes si len veľmi ťažko vieme prestaviť svoj život bez produktov a služieb, ktoré využívajú umelú inteligenciu. A mnohé veľké zmeny nás ešte len čakajú, či už je to na pracovisku, pri podnikaní, vo financiách, zdravotníctve, bezpečnosti, poľnohospodárstve alebo iných oblastiach. Umelá inteligencia je kľúčová aj pre európsky ekologický dohovor a hospodársku obnovu po koronakríze.

Rozvoj umelej inteligencie so sebou prináša nielen príležitosti, ale aj riziká a Európska únia preto pracuje na svojich prvých pravidlách na jej reguláciu. Ich cieľom je posilniť dôveru spotrebiteľov, riešiť jej dopady na jednotlivcov, spoločnosť a ekonomiku a vytvoriť stimulujúce prostredie pre výskumníkov, vývojárov a firmy. Komisia chce zvýšiť súkromné a verejné investície do technológií umelej inteligencie na 20 miliárd eur ročne.

Umelá inteligencia môže pomôcť vytvárať nové pracovné miesta  

Európsky parlament a legislatíva pre umelú inteligenciu


Európska komisia by mala začiatkom roka 2021 predložiť legislatívny návrh ohľadne umelej inteligencie. Európsky parlament pri tejto príležitosti zriadil osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (AIDA), ktorý sa zaoberá možnými dopadmi umelej inteligencie na európsku ekonomiku. Jeho členmi sú aj slovenskí poslanci Ivan Štefanec a Miroslav Radačovský. „Európa potrebuje vyvinúť dôveryhodnú umelú inteligenciu, ktorá eliminuje predsudky a diskrimináciu a slúži spoločnému dobru, a zároveň zaisťuje prosperitu pre obchod a priemysel a generuje ekonomickú prosperitu,“ hovorí predseda nového výboru Dragoș Tudorache (Renew, Rumunsko).

Európsky parlament prijal 20. októbra tri správy, v ktorých sa píše o tom, ako by EÚ mala regulovať umelú inteligenciu, aby podporovala inovácie, ale aj chránila etické štandardy a zároveň zabezpečila dôveru v nové technológie.

Podľa poslancov musia byť nové pravidlá nastavené tak, aby ich stredobodom bol človek. Jedna z týchto správ navrhuje, ako zaistiť bezpečnosť, transparentnosť a zodpovednosť, ako predchádzať zaujatosti a diskriminácii, posilňovať sociálnu a environmentálnu zodpovednosť a zabezpečiť dodržiavanie základných práv. „V centre tohto návrhu je občan,“ uviedol na tlačovej konferencii spravodajca Ibán García del Blanco (S&D, Španielsko).

Ďalší poslanec Axel Voss (EPP, Nemecko) sa venoval otázkam občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s umelou inteligenciou. Hovorí, že musíme vybudovať dôveru občanov a zároveň podporovať inovácie tým, že firmám poskytneme právnu istotu. „Neusilujeme sa o žiadnu revolúciu: pre podniky by mali existovať jednotné pravidlá a mali by sa brať do úvahy existujúce zákony,“ uviedol.

Umelá inteligencia so sebou prináša aj otázka týkajúce sa práv duševného vlastníctva. Parlament tu chce účinný systém pre ďalší vývoj umelej inteligencie vrátane patentov a nových tvorivých procesov. Spravodajca Stéphane Séjourné (Renew, Francúzsko), že musíme vyriešiť napríklad to, kto bude mať autorské práva na niečo, čo úplne vyvinula umelá inteligencia.

Európsky parlament sa zaoberá viacerými otázkami súvisiacim s umelou inteligenciou.

Výbor pre právne veci pripravuje správu o civilnom a vojenskom využití umelej inteligencie.

Výbor pre kultúru a vzdelávanie skúma využitie umelej inteligencie vo vzdelávaní, kultúre a audiovizuálnom sektore. A výbor pre občianke slobody pracuje na správe o umelej inteligencii v trestnom práve.