Medzinárodný deň žien. Aké dopady mala koronakríza na ženy (infografika)  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Koronakríza ešte viac zvýraznila nerovné postavenie žien voči mužom na trhu práce. Prečítajte si, aké negatívne dopady mala na ženy.

Koronakríza môže mať z dlhodobého hľadiska veľmi neblahé dôsledky na ženy a rodovú rovnosť a ohrozuje pokrok, ktorý sa za posledné roky podarilo dosiahnuť. Až 47 miliónov dievčat a žien na celom svete sa môže kvôli nej dostať pod prah chudoby.


Minulý rok uplynulo 25 rokov od prijatia Pekinskej deklarácie, ktorej cieľom je posilniť práva a postavenie žien na celom svete, no stále nás čaká ešte dlhá cesta. Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý každý rok vypracúva svoj index, je v EÚ rodová rovnosť dosiahnutá len na 67,9%. Na Slovensku len 55,5. Ak budeme súčasným tempom pokračovať aj naďalej, tak rodovú rovnosť dosiahneme až za 60 rokov.


Prečítajte si, čo robí Európsky parlament na podporu rodovej rovnosti.

Viac žien v prvej línii


V sektoroch zameraných na starostlivosť, ako je napríklad opatrovníctvo alebo práce v domácnosti, pracuje v EÚ 49 miliónov ľudí. Tí boli počas pandémie obzvlášť vystavaní vírusu. Okolo 76% z nich sú ženy.

Najväčší nepomer je v Lotyšsku, kde ženy tvoria až 88% opatrovateľov v zdravotníctve, situácia je viac menej vyrovnaná na Malte, kde je ich 53%.

Okrem toho sú ženy nadmerne zastúpené v základných službách, ktoré museli počas pandémie fungovať naďalej, ako je napríklad maloobchod alebo starostlivosť o deti. V EÚ tvoria ženy 82% všetkých pokladníkov v predajniach a predstavujú 95% ľudí, ktorí pomáhajú s upratovaním a domácimi prácami.
Ženy v prvej línii počas pandémie COVID-19  

Pracovná neistota

Ženy sú tiež nadmerne zastúpené v sektore služieb, ktorý bol veľmi tvrdo zasiahnutý pandémiou a prepúšťaním. Karanténa zasiahla aj ďalšie odvetvia hospodárstva, kde pracujú predovšetkým ženy, napríklad škôlky, sekretárske práce a práce v domácnosti.


Viac ako 30% žien v EÚ pracuje na čiastočný úväzok. Veľa žien pracuje v tzv. neformálnej ekonomike, kde nemajú pracovné práva, zdravotné zabezpečenie a iné výhody ako v klasických formách zamestnania, kde ich zamestnávateľ musí nahlásiť sociálnej a zdravotnej poisťovni. Tiež u nich existuje vyššia pravdepodobnosť, že si vezmú voľno na starostlivosť o deti a príbuzných. Počas pandémie museli často kombinovať prácu na diaľku a starostlivosť o deti.

Riziko straty zamestnania v dôsledku COVID-19 je vyššie u žien.  

Prečítajte si viac o platových rozdieloch medzi mužmi a ženami a čo robí Európsky parlament na ich vyrovnanie.

 

Nárast domáceho násilia počas pandémie

 

Každý týždeň umiera v EÚ na následky domáceho násilia približne 50 žien. Toto číslo sa počas lockdownu ešte viac zvýšilo. Kvôli reštriktívnym opatreniam bolo pre obete ešte náročnejšia domáhať sa pomoci.

Pandémia nahrávala aj sexuálnym predátorom na webe. Ľudia trávili viac času na internete a vzrástli prípady sexuálneho zneužívania detí na webe, predovšetkým dievčat.


Niektoré krajiny zaviedli počas pandémie nové dodatočne opatrenia proti rodovo orientovanému násiliu.


Medzinárodný deň žien v Európskom parlamente


Európsky parlament si MDŽ tento rok pripomenie v pondelok 8. marca počas plenárneho zasadnutia. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť organizuje 4. marca podujatie s názvom „Sme silné. Ženy vedúce boj proti COVID-19.“