Poslanci žiadajú kroky proti pirátskym prenosom športových podujatí  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Poslanci chcú prísnejšie zakročiť proti pirátskym webom, ktoré ponúkajú ilegálne priame prenosy športových podujatí.

©Terovesalainen/AdobeStock  

Ilegálne športové prenosyŠport je dôležitou súčasťou nášho života aj ekonomiky. V poslednej dobre sa rozšírili ilegálne priame prenosy športových podujatí. Šíria ich pirátske weby, ktoré žijú z reklamy alebo členských príspevkov. Problémom nie je len to, že poručujú práva duševného vlastníctva, ale predstavujú aj riziko pre užívateľov, ktorým sa môže do zariadenia dostať malvér alebo im môžu byť ukradnutú osobné údaje, či zneužitá platobná karta.


80%  ; príjmov vlastníkov práv pochádza z priamych prenosov.

Zdieľať tento citát: 

Športové podujatia a práva duševného vlastníctva

 


Na športové podujatie samo o sebe sa nevzťahuje copyright, pretože nejde o „dielo“ tak ako ho definuje európska legislatíva o autorských právach. Záznam alebo prenos športového podujatia je však chránený. Niektoré krajiny EÚ zaviedli osobitné pravidlá na ochranu priamych prenosov, celoeurópske harmonizované pravidlá však neexistujú.


Ilegálny obsah je potrebné zablokovať bezodkladne

 

Špecifikum priamych prenosov spočíva v tom, že ich hodnota existuje len v danom momente počas konania podujatia. Časová lehota na zakročenie proti pirátskym prenosom je preto veľmi krátka.


Existujúce právne postupy proti pirátskym priamym prenosom sú neadekvátne, pretože sú zdĺhavé a neumožňujú konať v reálnom čase. Podľa poslancov by najlepším riešením bolo okamžité zablokovanie ilegálneho prenosu.

Aké kroky žiadajú poslanci proti ilegálnym športovým prenosom

V správe, ktorú prijal právny výbor Parlamentu 13. apríla, poslanci žiadajú rozšírenie existujúcich práv duševného vlastníctva na priame prenosy. Európsku komisiu vyzývajú, aby pripravila špecifické opatrenia, ktoré umožnia okamžité odstránenie alebo zablokovanie ilegálnych prenosov bez toho, aby boli narušené oficiálne prenosy.


Ilegálny obsah by mal byť podľa poslancov odstránený okamžite po upozornení, najneskôr do polhodiny od začiatku podujatia. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na ilegálnych vysielateľov a nie na užívateľov, ktorí častokrát nevedia, že sledujú ilegálny obsah. Diváci v hľadisku môžu aj naďalej zdieľať fotografie a videá zo športových podujatí. Ide o súčasť celkovej atmosféry na podujatiach a neporušujú tým žiadne autorské práva.