Ako môže EÚ využiť potenciál vznikajúci v oblasti umelej inteligencie? (interview) 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európa má šancu, aby stanovila globálne štandardy v oblasti využívania umelej inteligencie a využila jej prínosy.

Europoslanec Axel Voss  

Podľa Axela Vossa (EĽS, Nemecko), spravodajcu pre legislatívu zameranú na pravidlá pre umelú inteligenciu, však tieto štandardy musia byť schválené dostatočne rýchlo a musia byť aj dostatočne flexibilné. „Musíme si uvedomiť, že oblasť umelej inteligencie je pre nás strategicky extrémne dôležitá,“ uvádza ďalej poslanec v rozhovore vysielanom na Facebooku. Predbežná správa k legislatíve sa vytvára v Osobitnom výbore pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (AIDA), kde bude následne schvaľovaná a neskôr posunutá na hlasovanie do pléna Parlamentu.


Vytvorením osobitného výboru pre problematiku umelej inteligencie a jej možných dopadov si Parlament uvedomuje dôležitosť tejto témy aj s prihliadnutím na prístup iných krajín. Výsledkom by mal byť návrh pre budúcu legislatívu v tejto oblasti.


Predbežný návrh odprezentovaný v osobitnom výbore 9. novembra 2021 vyzýva EÚ, aby sa zamerala na enormný potenciál, ktorý umelá inteligencia prináša. Táto technológia by mohla zohrávať kľúčovú úlohu „v oblastiach ako klimatická zmena, zdravotníctvo a konkurencieschopnosť EÚ,“ dodal Voss.


Zistite viac: Čo je to umelá inteligencia a ako je využívaná?


Môže sa stať EÚ významnejším hráčom v oblasti umelej inteligencie?


Európska únia v súčasnosti v celosvetovom meradle technologického rozvoja ťahá za kratší koniec a ak chce byť na čele, mala by sa stať svetovou veľmocou v oblasti umelej inteligencie, uvádza predbežný návrh. Ak EÚ nebude reagovať rýchlo a odvážne, stane sa „digitálnou kolóniou“ krajín ako Čína a Spojené štáty, s rizikom straty politickej a sociálnej stability a slobôd jednotlivcov, spomína predbežný návrh. Nastupujúce technológie tiež môže viesť k novému celosvetovému rozdeleniu moci smerom ďalej od Západu.

Neschopnosť EÚ komercionalizovať technologické inovácie je zodpovedná za odliv najlepších nápadov, talentov a firiem mimo EÚ, spomína sa v správe. Voss v rozhovore varoval, že priestor pre príležitosti sa zatvára a EÚ sa musí skoncentrovať, stanovať si priority a investovať.

Európa by sa mala zamerať viac na biznis modely, ktoré umožňujú transformáciu z vývoja na produkty, zabezpečiť konkurenčné prostredie pre technologické spoločnosti a zabrániť odlivu mozgov.

Dôležitosť dát


Prístup k dátam je nevyhnutný pri rozvoji umelej inteligencie. Ak si myslíme, že môžeme celosvetovo uspieť bez poskytnutia prístupu k dátam, sme z hry vonku,“ vraví Voss. „Mali by sme sa viac zamerať na možnosti ako môžeme poskytnúť prístup k dátam, vrátane tých osobných.“


„Veľa ľudí sa domnieva, že v súčasnosti je nemožné zmeniť prístup k dátam stanovený smernicou o ochrane osobných údajov,“ to tiež značí nedostatok dát pre európsku digitálnu ekonomiku. "EÚ smernica o ochrane osobných údajov stanovuje celosvetový štandard, avšak nehovorí o tom, že tento štandardný stav nemôže byť modifikovaný. Na prvom mieste môžete zostať len vtedy, ak sa neustále zlepšujete.“


„Najviac dát sa spracúva v Číne alebo v Spojených štátoch. Ak to chceme zmeniť, musíme konať veľmi rýchlo, pretože rýchlosť znamená v tejto oblasti otázku konkurenčnej výhody,“ dodáva Voss.


Obavy o demokraciu a ochranu ľudských práv


"V EÚ je zvykom stanovovať pravidlá v ohľadom na ochranu základných práv a európskych hodnôt. Toto je niečo, čo môžeme dodržať a tiež niečo, čo potrebuje svet,“ hovorí ďalej Voss.

Voss dúfa, že pragmatický prístup môže pomôcť EÚ znížiť riziko vyplývajúce z umelej inteligencie a jej možného negatívneho vplyvu na ľudské práva a demokraciu, ako sa to deje v niektorých autoritárskych krajinách.

Zároveň varuje pred ideologickým prístupom. „Ak sa zameriame na kombináciu týchto technológií s našimi európskymi hodnotami a zároveň príliš nezaťažíme náš priemysel a firmy, máme dobrú šancu na úspech,“ uzatvára europoslanec.

Zistite viac: Čo chce dosiahnuť Parlament v súvislosti s pravidlami pre umelú inteligenciu