Svet 

Produkty pre túto kategóriu 

mapa sveta s farebne vyznačenými krajinami        

Svet 
 

EÚ rokuje o rôznych obchodných dohodách s tretími krajinami alebo regionálnymi zoskupeniami. Všetky musí odsúhlasiť aj Európsky parlament. Prinášame vám ich aktuálny prehľad.

Skupina ľudí kráčajúcich po železničnej trati ©Ajdin Kamber/AdobeStock        

Svet 
 

Ľudia opúšťajú svoje krajiny z rozličných dôvodov. Či už je to bezpečnosť, demografické faktory, nerešpektovanie ľudských práv, chudoba alebo klimatické zmeny. Prečítajte si náš prehľad.

cover picture for Press Freedom article        

Obmedzenia kvôli koronavírusu dorazili už aj do médií. Práve ony pritom zohrávajú kľúčovú úlohu v poskytovaní overených informácií a vyvracaní falošných správ.

Zatiaľ čo svet bojuje s ochorením COVID-19, EÚ zavádza balíčky pomoci pre najzraniteľnejšie krajiny s cieľom zabrániť hlbšej zdravotnej a sociálnej kríze. Dotácia vo výške 20 miliárd EUR pomôže partnerským krajinám reagovať na krízu, posilniť zdravotnícke, vodné a sanitárne systémy a podporovať malé a stredné podniky.        

Na Africkom kontinente môže mať koronavírus skutočne devastujúce následky, tvrdí predseda rozvojového výboru EP Tomas Tobé. EÚ preto musí pomáhať aj tam i v iných rozvojových krajinách.