Za slobodu myslenia 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Cieľom Sacharovovej ceny je vyznamenať výnimočné osoby, ktoré bojujú proti netolerancii, fanatizmu a útlaku. Všetci laureáti podobne ako Andrej Sacharov ukázali, koľko odvahy treba na obranu ľudských práv a slobody prejavu.

Kontext Sacharovovej ceny


Európsky parlament každoročne udeľuje Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Cena sa udeľuje od roku 1988 a oceňuje úsilia jednotlivcov alebo organizácií v oblasti ľudských práv a základných slobôd.


Parlament udeľuje cenu za ľudské práva spolu s odmenou 50 000 EUR na oficiálnom zasadnutí v Štrasburgu.


Ako prebieha výber laureáta?


Kandidátov na Sacharovovu cenu navrhujú politické skupiny alebo skupina minimálne 40 poslancov. Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozvoj hlasujú o užšom výbere troch finalistov z nominovaných kandidátov a Konferencia predsedov potom vyberie laureáta.


Kto bol Andrej Sacharov?


Ruský fyzik Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921 – 1989), ktorý v roku 1975 získal Nobelovu cenu za mier, sa najprv preslávil ako tvorca sovietskej vodíkovej bomby.


Keďže sa obával, aký bude mať jeho práca následok na budúcnosť ľudstva, snažil sa o zvyšovanie informovanosti o hrozbách pretekov v nukleárnom zbrojení. Jeho úsilie bolo čiastočne úspešné a v roku 1963 bola podpísaná zmluva o zákaze nukleárnych skúšok.


V ZSSR Sacharova považovali za disidenta s podvratnými názormi. V roku 1970 založil Výbor na ochranu ľudských práv a obranu obetí politických procesov. V roku 1975 získal uznanie za jeho úsilie, Nobelovu cenu za mier.