Bude sa EÚ rozširovať o krajiny západného Balkánu?  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

EÚ by sa v budúcnosti mohla rozrásť o krajiny západného Balkánu. Prečítajte si, ako im EÚ asistuje pri potrebných reformách a v akej fázu sú jednotlivé rokovania.

EÚ by sa mohla v budúcnosti rozrásť o ďalších členov zo západného Balkánu (C) Annie Spratt / Unsplash  

O tom, že do EÚ by mali postupne vstúpiť aj krajiny západného Balkánu, sa hovorí už niekoľko rokov. Bulharsko, ktoré práve Únii predsedá, si ako jednu z priorít stanovilo, že im s tým pomôže. V máji sa o tom bude v Sofii konať špeciálny summit.  

 

Európska komisia práve pracuje na stratégii rozširovania, kde predbežne ráta s tým, že v roku 2025 by mohli pristúpiť Srbi a Čiernohorci.

 

Koho sa to týka?

 

Kandidátmi na členstvo v európskom klube sú Čierna hora, Albánsko, Srbsko a FYROM. Kosova a Bosna a Hercegovina sú zatiaľ potenciálnymi kandidátmi.

 

Kto môže byť kandidátom na členstvo v EÚ?

 

O členstvo v EÚ sa môžu uchádzať európske krajiny, ktoré rešpektujú demokratické hodnoty Únie. Musia mať stabilné inštitúcie garantujúce demokraciu a právny štát a fungujúce trhové hospodárstvo. Okrem toho musia byť schopné prevziať na seba záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ.

Ako prebieha proces rozširovania EÚ?

 

Krajina sa môže stať oficiálnym kandidátom, až keď splní základné politické a hospodárske kritériá a dotiahne potrebné reformy. Následne sa môžu začať rokovania o 35 kapitolách, ktoré pokrývajú rozličné oblasti európskej politiky. Po ukončení rokovaní a dosiahnutí potrebných reforiem a pripraví prístupová zmluva, ktorú musia ratifikovať všetky členské štáty EÚ ako aj pristupujúca krajina.  Až potom sa môže kandidát stať riadnym členom EÚ.

 

Aký pokrok doteraz dosiahli krajiny západného Balkánu?

V rokovaniach doteraz najviac pokročili Srbsko a Čierna hora. Čiernohorci otvorili 30 kapitol a predbežne uzavreli tri a Srbi ich otvorili 12 a predbežne uzavreli dve.  

 

EÚ týmto krajinám už pomáha finančne aj politicky a postupne im otvára svoj vnútorný trh.

Prečítajte si viac: V akej fáze sú rokovania o prístupe krajín západného Balkánu do EÚ.

 

Akú úlohu to zohráva Európsky parlament?

 

Poslanci každý rok diskutujú a hlasujú o správach hodnotiacich pokrok každej krajiny, čo umožňuje identifikovať oblasti, na ktorých musia ich lídri ešte popracovať.

Parlamentný súhlas je potrebný aj pred samostatným vstupom novej krajiny do EÚ.