Európske azylové pravidlá a reforma Dublinského systému  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Doposiaľ nevídaný prílev migrantov a žiadateľov a azyl v uplynulých rokoch donútil EÚ prehodnotiť svoj azylový systém. Nová realita si vyžaduje spravodlivejšie a efektívnejšie pravidlá.

Ako by mala vyzerať reforma európskeho azylového systému  

Aj keď rekordné migračné toky do EÚ, ktoré boli zaznamenané v rokoch 2015 a 2016, utíchajú, Európa z dôvodu svojej geografickej polohy a stability pravdepodobne zostane aj naďalej cieľom žiadateľov o azyl a migrantov, ktorí utekajú pred konfliktami, chudobou a extrémnym počasím.

Aby sa EÚ lepšie pripravila na prijímanie migrantov a žiadateľov o azyl, je potrebné prepracovať spoločné azylové pravidlá EÚ, predovšetkým dublinský systém. Jeho reforma by mala zabezpečiť väčšiu solidaritu a spravodlivejšie rozdelenie zodpovednosti medzi krajinami EÚ.

Deti Rohyngov v utečeneckom tábore v Bangladéši © UNHCR/Andrew McConnell  

Dublinské pravidlá


Európsky azylový systém stojí na takzvaných dublinských pravidlách. Tieto pravidlá určujú, ktorá krajina je zodpovedná za vybavovanie konkrétnej žiadosti o azyl. Doteraz to bola krajina prvého vstupu do EÚ. Nemôžeme však všetko nechať na Taliansku a Grécku. 6. novembra 2017 Európsky parlament schválil mandát na vyjednávanie s Európskou komisiou a vládami členských krajín ohľadne reformy týchto Dublinských pravidiel. Parlament tu požaduje nasledovné.


    • Krajina prvého vstupu by už nemala byť automaticky zodpovedná za vybavovanie žiadosti o azyl.
    • Žiadatelia o azyl, ktorí preukážu skutočné väzby na konkrétnu krajinu, by mali byť presunutí práve tam.
    • Ostatní by mali byť spravodlivo rozdelení medzi všetky členské krajiny. Štáty, ktoré utečencov neprijmú, by nemali mať prístup k eurofondom.
    • Je potrebné posilniť bezpečnostné opatrenia a všetkým žiadateľom o azyl hneď po príchode odoberať odtlačky prstov a overiť ich v databázach.
    • Taktiež treba zlepšiť ochranu maloletých a urýchliť procedúry na zjednocovanie rodín.


Aj keď Parlament je pripravený začať rokovania o revízii dublinského systému od novembra 2017, vlády EÚ sa k návrhom nedokázali vyjadriť. Viac informácií o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu nájdete v našej infografike povyše alebo v tejto informačnej poznámke.

Podľa agentúry OSN pre utečencov bolo v roku 2018 vysídlených 13,6 milióna ľudí. Svoje krajiny boli nútení opustiť buď kvôli prenasledovaniu, vojnám alebo násiliu. Celkový počet takto vysídlených ľudí na celom svete sa tým zvýšil na 70,8 milióna. 84% utečencov na celom svete prijali rozvojové krajiny.

Prečítajte si o ďalších iniciatívach Európskeho parlamentu na zlepšenie európskeho azylového systému.