Ako EÚ podporuje Ukrajinu 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Vlajka EÚ a ukrajinské vlajky  

Ešte pred útokom na Ukrajinu zo strany Ruska vo februári 2022 Európska únia prejavila vôľu pomôcť Kyjevu a chce s Ukrajinou nadviazať pevnejšie vzťahy. Zistite v našom článku ako sa to deje.

Historické pozadie


Od svojho vystúpenia zo Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa Ukrajina snaží kráčať svojou vlastnou cestou, vrátane nadväzovania pevnejších vzťahov so zvyškom Európy.


Vzťahy s Ruskom


Vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom boli napäté najmä vzhľadom na snahu Ukrajiny vymaniť sa zo sféry vplyvu Ruska. V roku 2014 Rusko anektovaním Krymu porušilo medzinárodné právo a tento krok si vyžiadal hlasné odsúdenie zo strany EÚ. Tiež zo strany Ruska voči Ukrajine prebiehali praktiky hybridnej vojny, vrátane ekonomického nátlaku a dezinformačných útokov.

V rezolúcii prijatej v decembri 2021 europoslanci požadovali od Ruska stiahnutie týchto vojsk ohrozujúcich Ukrajinu a vyjadrili, že akákoľvek agresia zo strany Ruska sa nezaobíde bez hospodárskych a politických odvetných opatrení. Parlament svoje znepokojenie ohľadom presúvania vojsk a ilegálne okupovaného Krymu vyjadril už vo svojej rezolúcii v aprílli 2021.

Poslanci z Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre bezpečnosť a obranu sa 30. januára až 1. februára zúčastnili vyšetrovacej misie na Ukrajine.

Poslanci vyjadrili potrebu jednotnej odpovede a vyslovili podporu Ukrajine počas rozpravy zameranej na vzťahy medzi EÚ a Ruskom, európsku bezpečnosť a ruskú vojenskú hrozbu voči Ukrajine. Rozprava sa uskutočnila 16. februára 2022, predsedníčka Parlamentu Roberta Metsola a lídri politických skupín pri tejto príležitosti vydali stanovisko k situácii na Ukrajine.

Dňa 22. februára poslanci vo vedúcich pozíciách výrazne odsúdili uznanie ukrajinských vládou nekontrolovaných oblastí Donetska a Luhanska za nezávislé územia zo strany Ruska.

O dva dni neskôr, 24. februára, začalo Rusko rozsiahly útok na Ukrajinu. EÚ reagovala sériou sankcií voči Rusku, ako aj iniciatívami na podporu Ukrajiny.

Pozrite si náš časový prehľad toho, ako EÚ a Európsky parlament podporujú Ukrajinu v roku 2023 a ako krajinu podporili v roku 2022


Asociačná dohoda


V septembri 2014 Parlament vyjadril svoj súhlas s asociačnou dohodou medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá zahŕňa prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode. Tento krok zaviedol politické pridruženie a ekonomickú integráciu medzi EÚ a Ukrajinou a poskytol vzájomný voľný prístup na trh.

Dohoda zaviedla základné pravidlá pre spoluprácu v oblasti energetiky, dopravy a vzdelávania. Od Ukrajiny sa tiež dohodou vyžaduje implementácia reforiem a rešpekt demokratických princípov, ľudských práv a zásad právneho štátu.

Dohoda o voľnom obchode významne integrovala trhy EÚ a Ukrajiny zrušením dovozných ciel a zákazom iných obchodných obmedzení, hoci s osobitnými obmedzeniami a prechodnými obdobiami v citlivých oblastiach, ako je napríklad obchod s poľnohospodárskymi výrobkami.

EÚ je hlavným obchodným partnerom Ukrajiny podieľajúcim sa na viac ako 40 % medzinárodného obchodu krajiny.


Víza


Európky parlament v apríli 2017 podporil dohodu umožňujúcu výnimku pre občanov Ukrajiny zo systému vízových povinností pre krátkodobé pobyty.

Ukrajinskí občania, ktorí sú držiteľmi biometrických pasov, môžu vstúpiť na územie EÚ na maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia za účelom dovolenky, návštevy príbuzných, priateľov či služobnej cesty, nie však zamestnania v rámci Únie. Táto výnimka platí pre všetky členské krajiny okrem Írska.


Ďalšia druhy podpory


EÚ podporuje viaceré iniciatívy, ktoré majú za cieľ pomôcť hospodárstvu Ukrajiny, prispieť k zelenej transformácii a pomôcť pri reformách.

Od roku 2014 EÚ a finančné inštitúcie zabezpečili 17 miliárd eur v grantoch a pôžičkách pre reformy na Ukrajine s podmienkou viažúcou sa na pokrok v jednotlivých oblastiach.

Od roku 2015 sa viac ako 11 500 ukrajinských študentov mohlo zúčastniť európskeho obľúbeného programu Erasmus+.

Európska únia investuje do projektov, ktoré majú za cieľ stimulovať hospodárstvo Ukrajiny, vrátane priamej pomoci pre 100 tisíc malých a stredných podnikov, 10 tisíc spoločností v odľahlých oblastiach a projektov, ktoré pomáhajú modernizovať IT infraštruktúru.

Od začiatku pandémie koronavírusu EÚ zmobilizovala pre Ukrajinu 190 miliónov eur pre podporu okamžitých potrieb a socio-ekonomického zotavenia, ako aj 1,2 miliardy eur v rámci makrofinančnej pomoci. Únia dodala viac ako 36 miliónov osobných ochranných pomôcok, zdravotné sanitky, kriticky dôležité zdravotnícke vybavenie a tréningy pre zdravotnícky personál. V spolupráci s občianskou spoločnosťou EÚ poskytla jedlo a lieky pre ohrozené skupiny obyvateľstva.

Počas plenárnej schôdze 16. februára 2022 poslanci schválili makroekonomickú pôžičku vo výške 1,2 miliardy eur na pomoc Ukrajine s pokrytím jej externých finančných potrieb v roku 2022.


Sacharovova cena


V roku 2018 bola udelená Sacharovova cena za slobodu myslenia Olegovi Sencovi. Ukrajinský filmový režisér a aktivista za ľudské práva, uväznený pre svoj protest na Námesti nezávislosti v Kyjeve proti ruskej anexii Krymu, bol prepustený z väzenia 7. septembra 2019 v rámci výmeny väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom.

Členovia delegácie Parlamentu počas misie na Ukrajine