Predsedníctvo Európskeho parlamentu 2019-2024 
Predseda, podpredsedovia a kvestori  

Záležitosti EÚ 
 

Pozrite sa, ktoré poslanci boli zvolení do kľúčových pozícií v Európskom parlamente.

Články 

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:)