Zdieľať túto stránku: 

Hlasovanie o novom predsedovi môže prebiehať až v štyroch kolách.  

Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí si budú poslanci voliť nového predsedu. Prečítajte si, ako sa pri tom postupuje.

Začiatkom júla sa bude konať ustanovujúce plenárne zasadnutie nového Európskeho parlamentu. Jednou z prvých úloh novozvolených poslancov bude zvoliť si predsedu.


Kandidátov na túto funkciu môže navrhnúť buď politická skupina alebo kolektív minimálne 38 poslancov. Na zvolenie je potrebná väčšina odovzdaných hlasov. Rokovací poriadok umožňuje až štyri kolá hlasovania. Vo štvrtom sa rozhoduje len medzi dvomi kandidátmi, ktorí získali v predposlednom - treťom - kole najviac hlasov.


Funkcie predsedu EP


Predseda riadi činnosť parlamentu, dohliada na zasadania a zastupuje parlament vo vzťahoch s inými inštitúciami. Svoje právomoci môže v prípade potrebe delegovať na jedného zo 14 podpredsedov. Tí budú podobne ako on zvolení počas ustanovujúceho plenárneho zasadnutia.


Funkčné obdobie predsedu je dva a pol roka, pričom ten istý poslanec môže byť za predsedu zvolený viackrát.

Ako sa postupuje pri voľbe predsedu Európskeho parlamentu