V novom parlamente bude existovať sedem politických skupín  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Nový Európsky parlament začína oficiálne fungovať 2. júla počas svojho ustanovujúceho plenárneho zasadnutia. K tomuto dátumu bolo potvrdených sedem politických skupín.

Politické skupiny v Euróskom parlamente a počty poslancov. (NI sú nezaradení)  

Hneď po oznámení výsledkov európskych volieb sa novozvolení poslanci začínajú zoskupovať do politických frakcií. Tieto skupiny združujú poslancov nie na základe ich národnosti, ale ich politickej orientácie.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu musí mať skupina minimálne 25 členov, ktorí pochádzajú z aspoň štvrtiny členských krajín (čiže 7). Každý poslanec môže byť členom len jednej skupiny, no môže sa rozhodnúť ostať aj nezaradený. Momentálne je nezaradených 57 poslancov.

Politické skupiny je možné vytvoriť kedykoľvek počas volebného obdobia. V tomto volebnom období je ich zatiaľ sedem, ktoré splnili požadované kritériá.

Politické skupiny majú oproti nezaradeným poslancom určité výhody. Zohrávajú dôležitú úlohu pri zostavovaní parlamentnej agendy, ich členom sa počas debát ujde viac času, majú viac kancelárskych priestorov, viac personálu a väčší rozpočet na organizovanie schôdzí a komunikáciu. Okrem toho rozhodujú o zostavovaní parlamentných výborov a delegácií.

V tabuľke uvádzame politické skupiny zoradené podľa veľkosti k 2. júlu 2019.


Názov skupiny

Predseda a podpredseda

Počet poslancov

Skupina Európskej ľudovej strany (EPP)

Manfred Weber (Nemecko). Europoslancom je už po štvrtý krát, skupine predsedá od roku 2014.

182

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D)

Iratxe García (Španielsko). Europoslankyňa od roku 2004.

154

Renew Europe

Dacian Cioloș (Rumunsko). Ide o jeho prvý mandát ako europoslanec. V rokoch 2010-2014 bol eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a pôsobil aj ako národný poslanec.

108

Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia

Spolupredsedovia Ska Keller (Nemecko) a Philippe Lamberts (Belgicko). Obaja sú europoslancami od roku 2019. Lamberts sa stal spolupredsedom Zelených v roku 2014. Keller v roku 2016.

74

Identity and Democracy (ID)

Marco Zanni (Taliansko). Europoslanec od roku 2014.

73

Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

Spolupredsedovia: Ryszard Legutko (Poľsko) - europoslanec od roku 2009, spolupredsedom sa stal v roku 2017 -a Raffaele Fitto (Taliansko), pôsobil ako europoslanec v rokoch 1999-2000 a potom od roku 2014.

62

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL)

Spolupredsedovia: Manon Aubry (Francúzsko) je europoslankyňou po prvý krát a Martin Schirdewan (Nemecko) je europoslancom od roku 2017.

41


Ak si chcete porovnať, aké boli skupiny v predošlom volebnom období a koľko mali členov, pozrite sa na webovú stránku s výsledkami volieb.