Zdieľať túto stránku: 

David Sassoli 3. júla 2019 krátko potom, ako bol 345 hlasmi zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.  

Európsky parlament si v stredu zvolil za svojho predsedu Davida Sassoliho. Poslanci mu odovzdali 345 zo 667 platných hlasov. Funkčné obdobie nového predsedu EP je dva a pol roka.

David-Maria Sassoli (63) je poslancom Európskeho parlamentu od roku 2009. V európskych voľbách kandidoval za taliansku Demokratickú stranu (S&D). Na čele snemovne zotrvá do januára 2022, kedy si plénum zvolí nové predsedníctvo.


Nový predseda Európskeho parlamentu sa vo svojom inauguračnom prejave poďakoval poslancom za prejavenú dôveru a následne vyhlásil: „V týchto mesiacoch priveľa ľudí podnecovalo rozpory a konflikty, o ktorých sme si mysleli, že sú už iba smutnou pripomienkou našej histórie. Občania nám na druhej strane ukázali, že stále veria v tento výnimočný [európsky] projekt, ktorý ako jediný dokáže poskytnúť odpovede na pred nami stojace globálne výzvy.‟


„Musíme mať silu obnoviť náš integračný proces, zmeniť našu Úniu, aby bola schopná lepšie reagovať na potreby našich občanov a poskytnúť skutočné odpovede na ich obavy, na ich čoraz rozšírenejší pocit beznádeje,‟ dodal nový predseda EP.


David Sassoli tiež predstavil priority, na ktoré by sa snemovňa mala v nasledujúcich rokoch zamerať. „Prechádzame dramatickými [spoločenskými] zmenami, medzi ktoré patrí nezamestnanosť mladých, migrácia, zmeny klímy, digitálna revolúcia či nová svetová rovnováha, a tie si vyžadujú nové myšlienky a odvahu,‟ uviedol.


Celý prejav nového predsedu EP je k dispozícii tu.


Výsledky voľby predsedu EP


David-Maria Sassoli bol za predsedu EP zvolený v druhom kole voľby. Výsledky jednotlivých hlasovaní sú k dispozícii nižšie:


Výsledky hlasovania v prvom kole voľby predsedu EP:


Odovzdané hlasy:

735

Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky:

73

Platné odovzdané hlasy:

662

Absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov:

332

Výsledok:

Predseda EP nebol zvolený

Ska KELLER (Zelení/EFA, DE)

133

Sira REGO (GUE/NGL, ES)

42

David-Maria SASSOLI (S&D, IT)

325

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

162


Výsledky hlasovania v druhom kole voľby predsedu EP:


Odovzdané hlasy:

704

Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky:

37

Platné odovzdané hlasy:

667

Absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov:

334

Výsledok:

Predseda EP bol zvolený

Ska KELLER (Zelení/EFA, DE)

119 (-14 v porovnaní s prvým kolom voľby)

Sira REGO (GUE/NGL, ES)

43 (+1 v porovnaní s prvým kolom voľby)

David-Maria SASSOLI (S&D, IT)

345 (+20 v porovnaní s prvým kolom voľby)

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

160 (-2 v porovnaní s prvým kolom voľby)


Prehľad kandidátov


Štyria kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post predsedu Európskeho parlamentu, sa ešte pred prvým kolom voľby prihovorili poslancom. Videozáznamy ich prejavov, v ktorých plénu predstavili svoje vízie, sú k dispozícii nižšie (po kliknutí na mená kandidátov):Pravidlá voľby predsedu EP


Kandidáti na post predsedu Európskeho parlamentu môžu byť podľa článku 15 Rokovacieho poriadku EP navrhnutí poslaneckým klubom (politickou skupinou) alebo aspoň jednou dvadsatinou všetkých poslancov, teda 38 zákonodarcami. Voľba prebieha formou tajného hlasovania prostredníctvom volebných hárkov.


Na zvolenie predsedu Európskeho parlamentu je potrebná absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov, teda 50% plus jeden hlas (článok 16 Rokovacieho poriadku EP). Do počtu odovzdaných hlasov sa nezapočítajú prázdne alebo chybne označené hlasovacie hárky.


V prípade, že žiaden z kandidátov nebude zvolený v prvom kole voľby, tí istí alebo iní kandidáti môžu byť za rovnakých podmienok nominovaní do druhého kola. V prípade potreby sa tento postup uplatní aj na tretie kolo hlasovania, ktoré prebehne opäť za nezmenených podmienok.


Ak predseda EP nebude zvolený ani v treťom kole, dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov v tomto kole postúpia do kola štvrtého, v ktorom zvíťazí kandidát s väčším počtom hlasov.


Ďalší postup


Poslanci si budú v stredu voliť aj štrnástich podpredsedov Európskeho parlamentu. Voľba piatich kvestorov EP je naplánovaná na štvrtok.Postup: Voľba predsedu EP