Zdieľať túto stránku: 

Poslanci si v stredu v troch kolách zvolili štrnástich podpredsedov EP na dva a pol roka. V prvom kole bolo zvolených jedenásť, v druhom kole dvaja a v treťom kole jeden podpredseda EP.

Štrnásť nových podpredsedov EP v poradí, v akom boli zvolení:


1.

Mairead McGUINNESS (EPP, IE)

618 hlasov, zvolená v 1. kole

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

556 hlasov, zvolený v 1. kole

3.

Rainer WIELAND (EPP, DE)

516 hlasov, zvolený v 1. kole

4.

Katarina BARLEY (S&D, DE)

516 hlasov, zvolená v 1. kole

5.

Othmar KARAS (EPP, AT)

477 hlasov, zvolený v 1. kole

6.

Ewa KOPACZ (EPP, PL)

461 hlasov, zvolená v 1. kole

7.

Klára DOBREV (S&D, HU)

402 hlasov, zvolená v 1. kole

8.

Dita CHARANZOVÁ (RE, CZ)

395 hlasov, zvolená v 1. kole

9.

Nicola BEER (RE, DE)

363 hlasov, zvolená v 1. kole

10.

Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)

349 hlasov, zvolená v 1. kole

11.

Heidi HAUTALA (Zelení/EFA, FI)

336 hlasov, zvolená v 1. kole

12.

Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ)

426 hlasov, zvolený v 2. kole

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

401 hlasov, zvolený v 2. kole

14.

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

248 hlasov, zvolený v 3. kole


Výsledky prvého kola voľby


Počet odovzdaných hlasov: 702

Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 41

Platné odovzdané hlasy: 661

Absolútna väčšina hlasov potrebná na zvolenie: 331


Jedenásť podpredsedov EP bolo zvolených v prvom kole:


Mairead McGUINNESS (EPP, IE)

618 hlasov

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

556 hlasov

Rainer WIELAND (EPP, DE)

516 hlasov

Katarina BARLEY (S&D, DE)

516 hlasov

Othmar KARAS (EPP, AT)

477 hlasov

Ewa KOPACZ (EPP, PL)

461 hlasov

Klára DOBREV (S&D, HU)

402 hlasov

Dita CHARANZOVÁ (RE, CZ)

395 hlasov

Nicola BEER (RE, DE)

363 hlasov

Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)

349 hlasov

Heidi HAUTALA (Zelení/EFA, FI)

336 hlasov


Výsledky druhého kola voľby


Počet odovzdaných hlasov: 679

Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 16

Platné odovzdané hlasy: 663

Absolútna väčšina hlasov potrebná na zvolenie: 332


Dvaja podpredsedovia EP boli zvolení v druhom kole:


Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ)

426 hlasov

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

401 hlasov


Výsledky tretieho kola voľby


Tretie kolo voľby prebehlo na návrh predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý schválili poslanci, formou elektronického tajného hlasovania.


Počet odovzdaných hlasov: 411

Prázdne alebo neplatné hlasy: 61

Platné odovzdané hlasy: 350


Jeden podpredseda EP bol zvolený v treťom kole (na zvolenie postačoval najväčší počet odovzdaných hlasov):


Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

248 hlasov


Voľba podpredsedov EP: pravidlá


Kandidáti na posty podpredsedov a kvestorov Európskeho parlamentu môžu byť navrhnutí - rovnako ako pri voľbe predsedu EP - poslaneckým klubom (politickou skupinou) alebo aspoň jednou dvadsatinou všetkých poslancov, teda 38 zákonodarcami (článok 15 Rokovacieho poriadku EP). Voľba prebehne formou jednokolového tajného hlasovania, pričom na zvolenie musia kandidáti získať absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov.


Ak v prvom kole hlasovania nebude zvolených všetkých štrnásť podpredsedov, plénum pristúpi k druhému kolu voľby za nezmenených podmienok. V prípade, že sa nepodarí obsadiť všetky miesta podpredsedov ani počas druhého kola, uskutoční sa tretie kolo, v ktorom o zvolení rozhodne najväčší počet odovzdaných hlasov (článok 17 Rokovacieho poriadku EP).


Prednostné poradie podpredsedov vyplynie z poradia, v ktorom boli zvolení, pričom v prípade rovnosti hlasov rozhodne ich vek (článok 17 Rokovacieho poriadku EP). Ak je počet navrhnutých kandidátov rovnaký ako počet obsadzovaných postov, teda štrnásť, voľba podpredsedov sa uskutoční aklamáciou. Aj v tomto prípade však prebehne tajná voľba s cieľom určiť prednostné poradie podpredsedov.


Povinnosti podpredsedov EP


Podpredsedovia v prípade potreby zastupujú predsedu pri výkone jeho funkcie, vrátanie predsedania plenárnym zasadnutiam (článok 23 Rokovacieho poriadku EP). Podpredsedovia sú tiež členmi Predsedníctva, teda orgánu zodpovedného za administratívne, personálne a organizačné záležitosti Parlamentu (článok 25 Rokovacieho poriadku EP).


Postup: Voľba podpredsedov EP