Noví predsedovia parlamentných výborov. Jednou z nich je aj Lucia Ďuriš Nicholsonová. Infografika  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Veľká časť legislatívnej práce Európskeho parlamentu sa odohráva vo výboroch, ktorých členovia sa zaoberajú konkrétnou tematikou. Prinášame vám prehľad ich nových predsedov.

Noví predsedovia výborov Európskeho parlamentu.  

Títo predsedovia budú svoje funkcie zastávať počas dva a pol roka, teda polovicu legislatívneho obdobia EP. Spoločne s podpredsedami boli zvolení počas ustanovujúcich schôdzí výborov, ktoré sa konali v júli.

Jednou z predsedov výborov sa stala aj slovenská poslanykňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR), ktorá bude viesť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

Parlamentné výbory zohrávajú dôležitú úlohu v legislatívnom procese EÚ. Vypracúvajú stanoviská k legislatívnych návrhom v oblastiach, ktoré spadajú do ich poľa pôsobnosti. O týchto stanoviskách sa potom hlasuje v pléne a vyjednávači parlamentu sa o ne opierajú pri rokovaniach s radou a komisiou. Okrem toho výbory pripravujú aj správy z vlastnej iniciatívy, menujú spomínané vyjednávacie tímy poslancov, organizujú stretnutia s odborníkmi a kontrolujú ostatné inštitúcie a orgány EÚ.


V Európskom parlamente existuje dvadsať stálych výborov a dva podvýbory, ktoré pokrývajú viaceré legislatívne oblasti od ekonomiky, medzinárodného obchodu, cez poľnohospodárstvo až po životné prostredie.