Kandidáti na eurokomisárov 
Verejné vypočutia v Európskom parlamente  

Záležitosti EÚ  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Kandidáti na eurokomisárov musia ešte predtým, ako sa ujmú svojej funkcie, prejsť verejnými vypočutiami v Európskom parlamente, počas ktorých poslanci zhodnotia, či sa na danú funkciu hodia.

Články 

Videá 

Články 

       

AFET 

Navrhovaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku / podpredseda - Silnejšia Európa vo svete

Stiahnutí kandidáti 

 
Orgány/výbory zodpovedné za vypočutie Pridružené výbory/orgány Konferencia predsedov Konferencia predsedov výborov

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Články