Zdieľať túto stránku: 

Články 

Články 

Josep Borrell        

AFET 

Navrhovaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku / podpredseda - Silnejšia Európa vo svete

Stiahnutí kandidáti 

 
Orgány/výbory zodpovedné za vypočutie Pridružené výbory/orgány Konferencia predsedov Konferencia predsedov výborov

Články