Vypočutia navrhovaných eurokomisárov v Európskom parlamente  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Pred zostavením Európskej komisie, ktorá je výkonným orgánom EÚ, Európsky parlament vypočúva všetkých navrhovaných kandidátov na eurokomisárov.

Kandidátov na eurokomisárov čakajú pohovory - tzv. híringy - v príslušných parlamentných výboroch  

V dňoch 23. až 26. mája sa s volebným urnám v celej európskej dvadsaťosmičke dostavilo viac ako 200 000 000 občanov. Zvolení europoslanci na jeseň rozhodujú o členoch novej Európskej komisie, ktorá je v EÚ predstaviteľom výkonnej moci. Počas verejných vypočutí poslanci hodnotia kompetencie jednotlivých kandidátov na eurokomisárov ako aj ich záujem konať v oblastiach, na ktorých záleží občanom.


V júli bola za predsedníčku Európskej komisie zvolená Nemka Ursula von de Leyen, ktorá na tomto poste nahradí Luxemburčana Jeana-Clauda Junckera. Od konca semptembra do polovice novembra poslanci vypočúvali kandidátov, ktorí vy mali byť členmi jej tímu, či spĺňajú predpoklady na to, aby dosiahli ciele, ku ktorým sa von der Leyen zaviazala pred parlamentom.


Ako sa postupuje pri vypočúvaní kandidátov


Ursula von der Leyen predstavila svoj tím komisárov aj portfóliá, ktoré im chce priradiť. V komisii by chce mať aj naďalej Maroša Šefčoviča, ktorý by mal mať na starosti vzťahy medzi inštitúciami a prognózovanie.


Predtým, ako sa dezignovaní komisári ujmú svojej funkcie, musia prejsť pohovormi v Európskom parlamente. Poslanci preverujú, či sú na danú pozíciu dostatočne kvalifikovaní a či majú potrebné skúsenosti a zručnosti.


Každý kandidát je pozvaný na trojhodinové, naživo vysielané vypočutie v parlamentom výbore alebo výboroch, ktoré sa zaoberajú tými istými témami, ktoré by mal mať na starosti. Výbory na základe týchto vypočutí pripravujú hodnotiace stanoviská. Posledné slovo má Konferencia predsedov zložená z predsedu EP a šéfov politických skupín.


Tieto vypočutia môžu mať niekedy za následok stiahnutie kandidátov alebo zmenu ich rezortu. Napríklad v roku 2014 stiahla svoju kandidatúru Alenka Bratušek, ktorá bola navrhovaná na komisárku pre energetiku. Výbory pre energetiku a životné prostredie jej totiž pridelili negatívne hodnotenie.


Po skončení vypočutí musí ešte parlament odobriť komisiu ako celok. Až vtedy sa môžu noví komisári oficiálne ujať svojho mandátu. Tento proces ešte viac posilňuje legitimitu európskej exekutívy.