Zdieľať túto stránku: 

Maroš Šefčovič: Poslanci vypočúvali dezignovaného podpredsedu Európskej komisie  

Poslanci výborov pre ústavné a právne veci v pondelok grilovali Maroša Šefčoviča, ktorý kandiduje na post podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Koordinátori politických skupín z oboch výborov sa stretnú krátko po samotnom vypočutí, aby v priebehu 24 hodín zhodnotili vystúpenie Maroša Šefčoviča a jeho odpovede na poslanecké otázky.


Priblíženie inštitúcií EÚ jej občanom


Prirodzená spolupráca medzi Európskym parlamentom a Komisiou by mala prerásť v osobitné partnerstvo nad rámec legislatívnej oblasti, ktoré povedie k predvídavej správe na svetovej úrovni, uviedol vo svojom prejave Maroš Šefčovič. Prisľúbil tiež otvorenosť v otázke predkladania legislatívnych návrhov EK na základe parlamentných uznesení a zaviazal sa k pokračovaniu rokovaní o vyšetrovacích právomociach EP.


Poslanci sa dezignovaného podpredsedu EK pýtali na možnosti, ako zlepšiť spoluprácu medzi inštitúciami EÚ napríklad v oblasti spoločného využívania výskumných zdrojov a databáz a ako efektívnejšie zapojiť občanov a národné parlamenty do legislatívneho procesu na úrovni EÚ. Zákonodarcov zaujímal aj pohľad Maroša Šefčoviča na zásadu „jeden predpis za jeden predpis‟ (one in, one out), ktorej cieľom je znížiť mieru byrokracie. Podarilo sa im tiež získať prísľub, že EP bude zastávať vedúcu úlohu na pripravovanej konferencii o budúcnosti Európy.


Predmetom debaty bola tiež potreba modernizácie platformy REFIT zameranej na zjednodušenie právnych predpisov a zníženie byrokratickej záťaže. Diskutovalo sa aj o potrebe využitia skúseností a overených postupov v oblasti elektronizácie verejnej správy či hľadaní odpovedí na obavy týkajúce sa umelej inteligencie.


Videozáznam verejného vypočutia je k dispozícii tu.


Tlačová konferencia


Predseda Výboru pre ústavné veci (AFCO) Antonio Tajani (EPP, IT) a predsedníčka Výboru pre právne veci (JURI) Lucy Nethsingha (RE, UK) sa spolu s kandidátom na post podpredsedu EK Marošom Šefčovičom zúčastnili na tlačovej konferencii, ktorej videozáznam je k dispozícii tu.


Ďalší postup


Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) by mala dňa 17. októbra na základe odporúčaní jednotlivých výborov rozhodnúť, či EP získal dostatok informácií potrebných na ukončenie procesu verejného vypočúvania dezignovaných členov EK. Ak sa tak stane, plénum by mohlo hlasovať o Európskej komisii ako celku už 23. októbra v Štrasburgu.


Súvislosti


Verejnému vypočutiu výborov EP pre ústavné a právne veci predsedali Antonio Tajani (EPP, IT) a Lucy Nethsingha. Na vypočutí sa zúčastnili aj poslanci z pridružených výborov EP, a to pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a pre petície (PETI).