Zostrihy z vypočutí kandidátov na eurokomisárov (video)  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament vypočúval kandidátov na eurokomisárov. Pozrite si zostrihy jednotlivých híringov.

Pohovory v Európskom parlamente


Ešte pred hlasovaním o novej Európskej komisii, ktorú povedie novozvolená predsedníčka Ursula von der Leyen, musia poslanci preveriť spôsobilosť navrhovaných komisárov.

Každý kandidát bol pozvaný na trojhodinové verejné vypočutie vo výbore alebo výboroch zaoberajúcich sa témami, za ktoré by mali byť zodpovední. Vypočutia sa konali od konca semptembra, poniže nájdete krátke video rekapitulácie.


Prečítajte si viac o tom, ako sa postupuje pri vypočutiach komisárov.