Poslanci požadujú efektívnejší systém nakladania s elektro-odpadom 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Parlament schválil nové pravidlá pre nakladanie s neustále rastúcim objemom elektrického a elektronického odpadu. Ich cieľom je zlepšiť zber a recykláciu odpadu, obmedziť nepotrebnú byrokraciu voči podnikom a zastaviť nezákonný vývoz už nepoužiteľnej spotrebnej elektroniky za hranice EÚ.

Za novelizáciu Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení z roku 2003 zahlasovalo 580 poslancov, 37 bolo proti a 22 sa hlasovania zdržalo. K návrhu sa teraz musia vyjadriť členské štáty v Rade EÚ.

"Už si viac nemôžeme dovoliť plytvať naším odpadom," poznamenal počas rozpravy spravodajca návrhu, poslanec Karl-Heinz Florenz (EPP, DE). Parlament podľa neho vyslal jasný signál, podľa ktorého musia svojím dielom prispieť zodpovedné orgány, výrobcovia, ale aj spotrebitelia. Cieľom prísnejších pravidiel je tiež "zastaviť nelegálny vývoz potenciálne nebezpečného odpadu do rozvojových krajín," dodal na záver.

Zberné ciele

Podiel zberu by mal do roku 2016 v jednotlivých členských krajinách dosiahnuť aspoň 85% odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý sami vyprodukujú. Zároveň by mal do roku 2012 ostať v platnosti pôvodný cieľ zozbierať 4 kg elektro-odpadu na obyvateľa, prípadne taký objem, aký sa vyzbieral v roku 2010 - podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia.

Cenné suroviny

Správne spracovanie odpadu má význam nielen v oblasti zdravia a životného prostredia, ale aj z hľadiska recyklácie cenných surovín. Poslanci preto odporúčajú recyklovať 50-75% odpadu (v závislosti od kategórie) a navrhujú, aby bolo aspoň 5% odpadu k dispozícii na opätovné využitie.

Rozsah platnosti a solárne panely

Nové predpisy majú zahŕňať všetky typy elektro-odpadu, okrem špecificky vyznačených výnimiek, akými sú pevné priemyselné inštalácie, nástroje veľkých rozmerov, či armádne vybavenie a vozidlá. Podľa poslancov by sa pravidlá nemali vzťahovať ani na fotovoltaické moduly v solárnych paneloch, aj keď do budúcnosti pripúšťajú možnosť zmeny postoja. Montáž a demontáž fotovoltaických modulov totiž uskutočňujú odborníci a navyše prispievajú k dosiahnutiu cieľa v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a znižovania emisií CO2. Navyše sa na ne vzťahuje dobrovoľná ekologická dohoda, podľa ktorej by sa malo recyklovať až 85% týchto modulov.

Zodpovednosť výrobcov a spotrebiteľov

Poslanci zdôrazňujú, že na zníženie administratívnej záťaže a zbytočných nákladov pre podniky je nevyhnutné harmonizovať registráciu a poskytovanie informácií. K zjednodušeniu postupov má prispieť aj zníženie počtu kategórií elektronického vybavenia.

Podľa zásady "znečisťovateľ platí" by sa na spracovaní elektro-odpadu mali podieľať aj výrobcovia. Prispieť by mohli aj rešpektovaním pravidiel ekodizajnu, či výrobou ľahko opraviteľných a recyklovateľných produktov.

Spotrebitelia by sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení mali zbavovať legálne, ako to napríklad už funguje pri bezplatnom odovzdaní výrobku v zberných centrách. Produkty malých rozmerov by sa mali dať odovzdať aj u predajcov, výnimku by mali tvoriť iba veľmi malé obchody.

Nelegálny vývoz

Veľké množstvo elektro-odpadu sa v súčasnosti s falošnou nálepkou "znovupoužiteľných materiálov" nelegálne vyváža za hranice EÚ. Spracovanie tohto odpadu, ktoré nezriedka vykonávajú deti, je pritom spojené so značnými zdravotnými a ekologickými rizikami. Parlament preto žiada, aby právnu zodpovednosť za dokazovanie znovuvyužiteľnosti exportovaných materiálov niesol ich vývozca. Poslanci tiež podporili návrhy Komisie na prísnejšie inšpekcie vývozu.