Schengen: Bulharsko a Rumunsko by sa nemali stať obeťou populizmu, tvrdia europoslanci 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Členské štáty by mali zanechať národný populizmus a rozhodnúť o pristúpení Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru výlučne na základe existujúcich kritérií, uvádza sa v dnes (13.10.) schválenom uznesení Európskeho parlamentu. Europoslanci vyzvali Európsku radu, aby prijala opatrenia, ktoré by umožnili obom krajinám vstúpiť do zóny bez hraničných kontrol.

V nadväznosti na holandsko-fínske rozhodnutie z 22. septembra o zablokovaní vstupu Bulharska a Rumunska do schengenskej zóny dnes europoslanci vyjadrili veľkou väčšinou hlasov obom krajinám podporu.


Bulharsko a Rumunsko splnilo všetky kritéria na vstup, uviedli europoslanci. Obe krajiny v plnej miere zaviedli schengenské pravidlá, ktoré sú "jedinou podmienkou na ich vstup do schengenského priestoru."


Parlament vyzval všetky členské štáty, aby rozhodovali o ich pristúpení "výhradne na základe schengenského acquis a schengenských postupov." Nie je možné ukladať dodatočné kritériá v procese prístupu, zdôraznili europoslanci vyzývajúc členské štáty, aby rešpektovali svoje záväzky a "neuprednostňovali národný populizmus."


Europoslanci zamietli pozmeňovací návrh, ktorý žiadal Európsku komisiu o vypracovanie legislatívneho návrhu na posilnenie schengenských pravidiel aj prostredníctvom zavedenia dodatočných kritérií v oblasti boja proti organizovaného zločinu a korupcii.


Bezpečnosť vonkajších hraníc zabezpečená


"Obe krajiny zásadným spôsobom prepracovali a reorganizovali svoje systémy integrovaného riadenia hraníc značnými investíciami do svojich orgánov presadzovania práva ... a viditeľne posilnili svoje inštitucionálne a právne rámce, čo sa uznáva vo všetkých správach schengenského hodnotenia," uvádza sa v uznesení.


Európsky parlament tiež poukázal na "vytrvalú podporu a solidaritu, ktorú Bulharsko a Rumunsko preukázali ako spoľahliví partneri v juhovýchodnej Európe, spolu s ich neustálou účasťou na zabezpečovaní hraníc v tejto časti EÚ."


"Bulharsko a Rumunsko si zaslúžia byť súčasťou schengenského priestoru. Splnili všetky požadované kritériá. Ich hranice sú bezpečné," uviedol predseda Európskeho parlamentu, Jerzy Buzek vyzývajúc členské štáty, aby "prijali rozhodnutie o rozšírení schengenskej zóny len na základe schengenských pravidiel a postupov. Bulharsko a Rumunsko by mali mať možnosť spoľahnúť sa na solidaritu a spravodlivosť ich partnerov v EÚ," dodal na záver.Postup: Nelegislatívne uznesenie