Boj proti násiliu na štadiónoch, skorumpovaným agentom a nelegálnym stávkam 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Ak sa chce Európa vysporiadať s dopingom, násilím na štadiónoch a ovplyvňovaním výsledkov zápasov, jej opatrenia musia byť koordinované na celoeurópskej úrovni, uvádza sa v uznesení, ktoré dnes (02.02.) schválil Európsky parlament.

Podpora ženského športu


EÚ by mala identifikovať a odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia ženám a dievčatám intenzívnejšie sa zapájať do športových aktivít. Poslanci zdôraznili, že zakazovanie športu a plávania dievčatám z prisťahovaleckých rodín ich rodičmi nemožno tolerovať ani ospravedlňovať kultúrnymi či náboženskými dôvodmi. Početnejšie zastúpenie žien v riadiacich orgánoch športových organizácií, ktoré by odrážalo pomer mužov a žien medzi organizovanými športovcami, by mohlo podľa poslancov prispieť k spropagovaniu športu medzi ženami.


Chuligáni na čiernu listinu


Fanúšikom, ktorí sa počas zápasov správali násilne alebo diskriminačne, by mal byť odopretý prístup na všetky európske štadióny, uvádza sa v uznesení. Členské štáty a príslušné športové federácie by mali postupovať koordinovane tak, aby bolo možné zákaz uplatniť v praxi aj pri medzinárodných stretnutiach. Poslanci tiež vyzvali členské štáty a športové organizácie, aby sa zaviazali k boju proti homofóbii, transfóbii a rasizmu.


Dohľad nad stávkovaním...


V snahe ochrániť mladých športovcov Parlament žiada členské štáty, aby pristupovali k obchodu s dopingovými látkami ako k obchodu s drogami. Za účelom boja proti nelegálnemu stávkovaniu, praniu špinavých peňazí a manipulácii zápasov poslanci požadujú kriminalizáciu všetkých podvodných aktivít a zavedenie licencií pre prevádzkovateľov stávok.


... a športovými agentmi


Profesia športových agentov by mala byť podľa poslancov regulovaným povolaním. Na získanie licencia by bola potrebná primeraná kvalifikácia, daňové sídlo na území EÚ a rešpektovanie etického kódexu. Parlament tiež navrhuje zriadenie európskeho registra, ktorý by obsahoval mená všetkých profesionálnych agentov a hráčov, pre ktorých pracujú. V súvislosti s odmeňovaním agentov poslanci navrhujú, aby jednorazovú platbu pri prestupe hráča nahradilo viacero splátok počas celého trvania jeho zmluvy.


Podpora dvojitej kariéry športovcov


Národné orgány by podľa poslancov mali vypracovať usmernenia, ktoré zaručia mladým športovcom možnosť absolvovať popri tréningoch aj riadne štúdium. Celoeurópske uznanie kvalifikácií a nazbieraných skúseností by malo podporiť mobilitu športovcov a trénerov prostredníctvom výmenného programu, ktorý by bol športovou verziou Erasma.


Uznesenie, ktorého spravodajcom je poslanec Santiago Fisas Ayxela (EPP, ES), podporilo 550 poslancov, 73 hlasovalo proti a sedem sa hlasovania zdržalo.


Postup: Nelegislatívne uznesenie