Internet: Parlament žiada lepšiu ochranu detí v digitálnom prostredí 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Čím viac sa surfovanie na internete stáva pre deti samozrejmosťou, tým väčšmi je potrebné zamýšľať sa nad spôsobmi ich ochrany, uvádza sa v uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Členské štáty EÚ by podľa poslancov mali vystupňovať svoje úsilie v boji proti nelegálnemu a škodlivému obsahu a zabezpečiť, aby mohli deti využívať internet s menším rizikom.

"Snažili sme sa vyvážiť základné práva maloletých v digitálnom svete - právo na prístup, poučenie a ochranu - a prostredníctvom nového prístupu chrániť ich práva ako digitálnych občanov, ktorí budú môcť rozvíjať svoje osobné záujmy," uviedla počas pondelkovej rozpravy spravodajkyňa uznesenia, poslankyňa Silvia Costa (S&D, IT). 


Vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií


Podľa prieskumu realizovaného v členských štátoch využívajú mladí Európania vo veku 9 - 16 rokov počítač najmä na hranie a spracúvanie domácich úloh. Polovica detí vo veku 11 - 16 rokov pritom uvádza, že sa ľahšie vyjadrujú online, ako pri osobnom styku s ľuďmi.


Deti však môžu byť pri svojej práci na internete vystavené škodlivému obsahu s prvkami násilia, diskriminácie, sexizmu, pornografie a rasizmu, ktoré u nich môžu znížiť vnímanie urážky ľudskej dôstojnosti. Na internete sa môžu stať obeťou podvodu, šikanovania, navádzania na sexuálny vzťah (grooming), a obťažovania. Najmä šikanovanie a obťažovanie sa môže v niektorých prípadoch dostať z online prostredia do ich reálneho života bez toho, aby to rodičia spozorovali.


Text uznesenia preto navrhuje rozšírenie možností povinného aj dobrovoľného vzdelávania v oblasti digitálnych technológií pre deti, ako aj ich rodičov a učiteľov. Poslanci tiež vyjadrili podporu využívania technológií, ktoré uľahčujú rodičovskú kontrolu a obmedzujú tak prístup detí k nevhodnému obsahu, a privítali zámer zaviesť elektronický systém overovania veku.


Boj proti nelegálnemu a škodlivému obsahu


Poslanci vyzývajú na zavádzanie nových a posilnenie využívania existujúcich horúcich liniek a ďalších kontaktných miest, na ktorých je možné nahlásiť porušovanie zákona, nelegálny obsah alebo nevhodné správanie sa (vrátane možnosti nahlásiť nezvestné dieťa alebo zneužitie maloletého). Tieto kontaktné miesta by mali spolupracovať s políciou a justičnými orgánmi a ich práca by mala byť v celoeurópskom meradle viac koordinovaná.


Parlament tiež zdôraznil potrebu užšej spolupráce s tretími krajinami v snahe zabezpečiť rýchle odstránenie nelegálneho obsahu z internetových stránok registrovaných na ich území.Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie