Parlament podporil zníženie hluku na európskych cestách 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Polovica obyvateľstva európskych miest je vystavená hladine hluku nad úrovňou 55 dB.  

Limity hlučnosti pre motorové vozidlá budú za účelom ochrany zdravia občanov EÚ znížené. Stane sa tak na základe legislatívy, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci tiež odporučili zaviesť systém označovania hlukových emisií nových automobilov a nastaviť štandardy minimálnej hlučnosti hybridných vozidiel a elektromobilov tak, aby ich chodci dokázali zaregistrovať.


Trvalé pôsobenie vysokých hladín hluku môže vyčerpať fyzické rezervy, narušiť funkciu jednotlivých orgánov a prispieť k vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Podľa odhadov Európskej agentúry pre životné prostredie je polovica obyvateľstva miest vystavená hladine hluku nad úrovňou 55 dB.


"Škodlivý vplyv hluku z dopravy je vedecky dokázaný, tento legislatívny návrh sa však zaoberá výlučne hlukom motora. Môj prístup bol od začiatku komplexnejší. Venovať sa totiž musíme aj ďalším faktorom, akými sú kvalita cestného asfaltu, aerodynamika a pneumatiky," uviedol spravodajca uznesenia, ktoré bolo schválené pomerom hlasov 401 (za): 228 (proti): 20 (zdržalo sa), poslanec Miroslav Ouzký (ECR, CZ). Jeho úlohou bude momentálne dohodnúť sa na finálnom znení nových pravidiel s Radou EÚ (ministri členských štátov).


Prísnejšie limity hlučnosti


Navrhovaná legislatíva by v prípade jej odobrenia členskými štátmi zaviedla nové limity v rozmedzí šiestich až ôsmich rokov. Prvá fáza by sa týkala výlučne typového schvaľovania nových vozidiel, počas druhej by limity začali platiť pre všetky nové vozidlá na trhu.


Limity pre štandardné vozidlá by mali byť znížené zo súčasných 74 dB na 68 dB. Vozidlá so silnejším motorom by mohli byť hlučnejšie maximálne o 2 - 6 dB v závislosti od pomeru ich výkonu k hmotnosti. Limity pre najvýkonnejšie a zároveň najťažšie nákladné automobily by však podľa poslancov mali byť ponechané na úrovni 81 dB.


Systém označovania emisií hluku


Údaje o hladinách hluku nových vozidiel mali byť prístupné pre potenciálnych zákazníkov na predajnom mieste, ako aj v technických propagačných materiáloch, uvádza sa v uznesení. Parlament tiež navrhuje nový systém označovania vozidiel, ktorý by spotrebiteľov informoval o emisiách hluku. Založený by mal byť na už existujúcich systémoch, ktoré poskytujú základný prehľad napríklad o emisiách CO2, spotrebe paliva či hlučnosti pneumatík.


Tiché nebezpečenstvo


Poslanci tiež vyjadrili znepokojenie nad nebezpečenstvom, ktoré pre chodcov predstavujú tiché elektrické a hybridné vozidlá. Parlament preto navrhuje zaviesť štandardy minimálnej hlučnosti vozidiel, ktorú by mali generovať akustické systémy na signalizáciu približujúceho sa vozidla (Approaching Vehicle Audible Systems – AVAS).
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie