Boj proti klimatickým zmenám: Poslanci schválili opatrenia na zvýšenie cien emisných povolení 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Zmrazenie časti aukcií, tzv. backloading, by malo zvýšiť motiváciu firiem investovať do nízkouhlíkových technológií ©Belga/AFP/STR  

Parlament v utorok schválil plány na zmrazenie aukcií časti nadbytočných povolení na emisie CO2, takzvaný 'backloading,' ktorého cieľom je zvýšiť ich cenu a primäť tak firmy k investíciám do nízkouhlíkových inovácií. Toto opatrenie, ktoré na základe návrhu Parlamentu z júla 2013 dodatočne sprísňuje podmienky zmrazenia, by malo obnoviť motivačný účinok systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS) vytvoreného za účelom zníženia emisií skleníkových plynov.

“Som rád, že sa nám podarilo presvedčiť kolegov o absolútnej nevyhnutnosti 'backloadingu' na dosiahnutie cieľov systému obchodovania s emisiami," uviedol spravodajca Matthias Groote (S&D, DE), ktorého správa bola schválená pomerom hlasov 385 (za): 284 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania).


“Cieľom ETS nie je poškodiť náš priemysel, naopak. Prostredníctvom spoplatnenia emisií uhlíka odmeňuje inovácie a efektívnosť. Musí však vyslať jasný signál o cene. Diskusie počas klimatickej konferencie vo Varšave minulý mesiac poukázali na to, že systémy obchodovania s uhlíkom sa dostali do zlomového bodu. Je preto nanajvýš dôležité umožniť systému ETS dozrieť," dodal.


Parlamentný pozmeňovací návrh, súhlas s ktorým už vyjadrili aj členské štáty, umožní Komisii vo výnimočných prípadoch upraviť harmonogram aukcií kvót za predpokladu, že hodnotenie dopadov pre dané priemyselné odvetvia nepreukáže významné riziko presídlenia spoločností za hranice EÚ. Komisia bude môcť do roku 2020 podniknúť nanajvýš jednu takúto úpravu na maximálny počet 900 miliónov kvót.


V roku 2005 vytvorený systém obchodovania s emisnými kvótami ETS stanovuje celkový emisný strop EÚ, ktorý sa v dlhodobom horizonte postupne znižuje. Do roku 2020 by množstvo emisií vyprodukovaných odvetviami, na ktoré sa vzťahuje systém ETS, malo v porovnaní s rokom 2005 klesnúť o 21%.


Pod týmto stropom spoločnosti dostávajú alebo nakupujú emisné povolenia, ktoré dražia členské štáty. Jedno povolenie zodpovedá jednej tone emisií CO2. Spoločnosti tiež môžu predávať nevyužité povolenia. Znížením ponuky povolení sa zvýši ich hodnota, čo by malo motivovať spoločnosti k investíciám do znižovania emisií, čím zároveň prispejú k boju proti klimatickým zmenám.


Rastúci prebytok emisných povolení, za ktorý môže ich počiatočný nadbytok a hospodárske spomalenie, vyústil v pád cien povolení hlboko pod úrovne, s ktorými sa počítalo pri vytváraní ETS. Európska komisia preto navrhla opatrenia, ktoré by pozdržali načasovanie aukcií časti povolení.


Ďalší postup


Rada ministrov by mala o legislatívnom návrhu hlasovať počas svojho zasadnutia v dňoch 16. - 17. decembra. Opatrenia zamerané na nápravu trhu s uhlíkom môžu byť Komisiou vykonané na základe prenesených právomocí.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Rozhodnutie o zmene a doplnení smernice