Cena Európskeho občana: Laureátkou za Slovensko je Eva Siracká  

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká sa stala jednou zo 47 tohtoročných nositeľov Ceny európskeho občana.

Sirackú na túto cenu nominoval poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (EPP). Nomináciu zdôvodnil skutočnosťou, že Siracká sa od začiatku svojho profesijného života venuje pomoci pacientom s onkologickými ochoreniami, pomoci a podpore ich rodinám a osvetovej činnosti medzi verejnosťou, najmä mládežou. "Vďaka jej úsiliu boli zrealizované také projekty ako Deň narcisov, bezplatná infolinka pre ľudí s onkologickým ochorením alebo zriadenie asistentských centier. Je tiež autorkou viacerých odborných a edukačných publikácií," povedal Štefanec.


"Oceňujem odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj pani Sirackej v boji proti rakovine. Vo svojej dlhodobej práci dokázala zvýšiť spoločenské povedomie o rakovine a pomôcť mnohým pacientom a ich rodinám v boji s touto zákernou chorobou. Jej práca má význam a je prínosom pre celú spoločnosť," uviedol poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan (EPP).


Cena je laureátom udeľovaná najprv v ich národných štátoch a následne budú pozvaní na ústrednú ceremóniu, ktorá sa bude konať v Bruseli 25. a 26. februára 2015.


Európsky parlament udeľuje Cenu európskeho občana od roku 2008. Vzdáva tak hold výnimočným výsledkom jednotlivcov, skupín, združení alebo organizácií. 

Cena európskeho občana oceňuje projekty, ktoré podporujú európsku integráciu, vzájomné porozumenie medzi občanmi a členskými krajinami alebo cezhraničnú spoluprácu v rámci EÚ. Vysoko hodnotené sú i činnosti, ktoré sú konkrétnym vyjadrením európskych hodnôt spísaných v Charte základných práv EÚ.