EP schválil protiteroristickú legislatívu zameranú na zahraničných bojovníkov a osamelých vlkov 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament vo štvrtok schválil novú protiteroristickú legislatívu, ktorej cieľom je zintenzívniť boj s rastúcou hrozbou teroristických útokov páchaných osamelými vlkmi a v konfliktných oblastiach bojujúcimi občanmi EÚ.

Nová smernica o boji proti terorizmu aktualizuje súčasné rámcové pravidlá Únie týkajúce sa teroristických trestných činov a rozširuje ich pôsobnosť tak, aby umožnili členským štátom reagovať na nové hrozby.


„Teroristov musíme zastaviť predtým, ako spáchajú útok, a nie vyjadrovať ľútosť nad tým, že k útoku došlo,‟ uviedla spravodajkyňa nových pravidiel, poslankyňa Monika Hohlmeier (EPP, DE). „Podarilo sa nám dosiahnuť rovnováhu medzi posilnením bezpečnosti a prísnym dodržiavaním základných práv, pretože samotná bezpečnosť bez práv nemá zmysel,‟ dodala.


Legislatívne zmeny, na ktorých sa poslanci neformálne dohodli s vyjednávačmi slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ ešte v novembri 2016, Parlament schválil pomerom hlasov 498 (za): 114 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania).


Smernica kriminalizuje činy súvisiace s prípravou teroristických útokov, medzi ktoré patrí:

 • cesta do zahraničia za účelom pripojenia sa k teroristickej skupine a následný návrat do Únie so zámerom spáchať teroristický útok,
 • nábor za účelom páchania teroristických trestných činov,
 • výcvik a účasť na výcviku za účelom páchania teroristických trestných činov,
 • napomáhanie, navádzanie, podnecovanie a pokus o vykonanie útoku,
 • verejné podnecovanie na páchanie terorizmu alebo jeho glorifikácia,
 • financovanie terorizmu alebo teroristických skupín.

Pomoc obetiam teroristických útokov


Súčasťou novej právnej úpravy sú tiež ustanovenia zamerané na okamžité poskytnutie pomoci obetiam teroristických útokov a ich príbuzným. Členské štáty budú napríklad zodpovedné za zabezpečenie stálej dostupnosti podporných služieb. Tie by okrem iného mali:

 • zabezpečiť okamžitú lekársku a psychologickú podporu pre obete útokov,
 • pomôcť rodinám lokalizovať miesto hospitalizácie ich príbuzného po útoku,
 • poskytnúť obetiam z iných členských štátov pomoc pri návrate do vlasti,
 • poskytnúť obetiam poradenstvo v právnych a finančných záležitostiach týkajúcich sa uplatnenia si nároku na škodu.

Ďalší postup


Po Európskom parlamente musí znenie novej smernice odobriť aj druhý zákonodarný orgán Únie, teda Rada (ministrov) EÚ, aby mohla byť nová legislatíva zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne osemnásť mesiacov na transpozíciu nových predpisov do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov.


Smernica nie je automaticky záväzná pre Spojené kráľovstvo a Írsko, ktoré však môžu Európskej komisii oznámiť zámer uplatňovať nové pravidlá aj na svojom území. Dánska sa nová právna úprava netýka.


Parlament vo štvrtok schválil aj pravidlá sprísňujúce kontroly na vonkajších hraniciach EÚ s cieľom posilniť vnútornú bezpečnosť Únie.


Súvislosti


Nová smernica o boji proti terorizmu, ktorá nahradí v roku 2008 novelizované rámcové rozhodnutie Rady z roku 2002 (2002/475/JHA), reaguje na najnovší vývoj a nové hrozby v oblasti terorizmu, medzi ktoré patrí fenomén zahraničných bojovníkov a osamelých vlkov. Zabezpečiť by tiež mala súlad právnych predpisov členských štátov s medzinárodnými záväzkami a normami, napríklad s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN číslo 2178 a Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica

Twitter: #EU #Counterterrorism

5.000  ; Počet občanov EÚ, o ktorých sa predpokladá, že cestovali do konflitkných oblastí v Sýrii a Iraku (zdroj: Europol, správa TE-SAT 2016)

Zdieľať tento citát: 
Fakt 
 • EÚ môže podľa najnovšej správy Európskeho centra pre boj proti terorizmu očakávať ďalšie útoky, o ktoré sa pokúsia osamelí vlci aj teroristické skupiny. Správa predpovedá, že v prípade porážky alebo výrazného oslabenia takzvaného Islamského štátu v Sýrii a v Iraku sa počet zahraničných bojovníkov, ktorí sa pokúsia vrátiť do Európy, výrazne zvýši.