Zdieľať túto stránku: 

  • zákaz všetkých pre včely preukázateľne škodlivých pesticídov
  • sprísnenie kontrol s cieľom zabrániť dovozu nekvalitného medu
  • propagácia zdravotných výhod konzumácie medu a včelích produktov
Poslanci požadujú opatrenia, ktoré by zabezpečili prežitie včiel, včelárov a kvalitného medu ©AP Images/European Union-EP  

Poslanci vyzývajú EÚ a jej členské štáty, aby investovali viac do ochrany zdravia včiel, boja proti falšovaniu medu a podpory včelárov.

Európska únia potrebuje efektívnu, rozsiahlu a dlhodobú stratégiu zameranú na zlepšenie zdravotného stavu včiel, znižovanie ich úmrtnosti a obnovu ich populácií. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil pomerom hlasov 560 (za): 27 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Poslanci v tejto súvislosti požadujú:

 

  • akčný plán boja proti úmrtnosti včiel,
  • programy šľachtenia, ktorých výsledkom budú druhy včiel odolné voči chorobám a inváznym druhom, akými sú klieštik včelí, sršeň ázijský či mor včelieho plodu,
  • zintenzívnenie výskumu zameraného na inovatívne liečivá pre včely a opatrenia na zvýšenie ich dostupnosti,
  • zákaz všetkých účinných látok v pesticídoch pri ktorých boli vedecky preukázané negatívne účinky na zdravie včiel - vrátane neonikotinoidov, a zabezpečenie bezpečných alternatívnych výrobkov pre poľnohospodárov,
  • včasné varovania o aplikácii postrekov plodín.

 

Väčšia podpora včelárov a propagácia včelích produktov

 

Poslanci presadzujú zvýšenie rozpočtu EÚ pre národné programy v odvetví včelárstva o 50%. Pre včelárov zároveň požadujú vytvorenie novej podpornej schémy v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020, efektívnejšiu pomoc pri zvládaní výrobných rizík a kompenzácie v prípade úhynu včelstiev.

 

Uznesenie tiež nabáda členské štáty, aby zvyšovali verejné povedomie, najmä u mladých ľudí, o výhodách konzumácie medu a o liečebných postupoch, pri ktorých sa využívajú včelie produkty.

 

Boj proti dovozu nekvalitného medu

 

Parlament v snahe obmedziť dovoz falošného medu na územie EÚ navrhuje harmonizáciu kontrol na vonkajších hraniciach a na vnútornom trhu Únie, testovanie všetkého dovážaného medu a sprísnenie požiadaviek sledovateľnosti importovaných produktov. Európska komisia by podľa poslancov mala vyvinúť efektívnejšie metódy laboratórneho testovania medu a členské štáty prísnejšie trestať jeho falšovateľov.

 

Schválený text tiež navrhuje, aby sa med a včelie produkty považovali v procese rokovaní o dohodách o voľnom obchode za citlivé výrobky, prípadne aby boli z rokovaní o liberalizácii obchodu úplne vyňaté.

 

Vyhlásenie spravodajcu

 

„Keďže 76% potravinovej výroby v Európe závisí od opeľovania, a teda včely sú nenahraditeľné pre našu potravinovú bezpečnosť, musíme urobiť maximum pre ich ochranu,” uviedol spravodajca Norbert Erdős (EPP, HU).

 

„Parlament dnes navrhol stratégiu zameranú na podporu prežitia včiel a včelárov a plán na zvýšenie transparentnosti pre našich spotrebiteľov. Ten spočíva v náhrade aktuálneho zavádzajúceho - a teda neprijateľného - označenia Zmes medov z EÚ a mimo EÚ jasným označením krajín, z ktorých med pochádza - vrátane percentuálneho podielu rôznych medov, ktoré sú súčasťou finálneho produktu,” vysvetlil.

 

„Teraz je na rade Európska komisia a vlády členských štátov, aby naše návrhy pretavili do praxe a vytvorili tak priaznivé podmienky pre opätovný rozvoj našich včiel a včelárov,” dodal.

 

Súvislosti

 

Európska únia je po Číne druhým najväčším producentom medu na svete - približne 600.000 včelárov vyprodukuje v EÚ každoročne okolo 250.000 ton medu. V rámci Únie obsadili v roku 2016 prvé priečky v produkcii medu Rumunsko, Španielsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko a Grécko. Slovensko vyrobilo v roku 2015 temer 4.300 ton medu.

 

EÚ každoročne dováža asi 200.000 ton medu, hlavne z Číny, Ukrajiny, Argentíny a Mexika. Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie testovaním zistilo, že 20% vzoriek odobratých na vonkajších hraniciach EÚ a v priestoroch patriacim dovozcom nezodpovedalo štandardom EÚ.

 

 

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #bees #honey #beekeepers