Poslanci presadzujú zákaz jednorazových plastov v EÚ od roku 2021  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • jednorazové príbory, vatové tyčinky, slamky a miešadlá z plastu by od roku 2021 nemali byť v predaji 
  • poslanci zoznam rozšírili o produkty z oxo-degradovateľných plastov a niektoré typy polystyrénu 
  • spotreba plastových produktoch, ktoré nemajú alternatívu, by mala klesnúť o 25% 
  • opatrenia sa dotknú aj cigaretových filtrov a stratených rybolovných nástrojov 
Parlament chce od roku 2021 zakázať predaj jednorazových plastov ©AP images/EÚ-EP  

Parlament v stredu podporil celoúnijný zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie, vrátane tanierov, príborov, slamiek, paličiek na balóny či vatových tyčiniek.

Tieto produkty, z ktorých vzniká viac ako 70% morského odpadu, by sa na základe poslancami schváleného návrhu novej smernice nemali od roku 2021 dostať na trh EÚ.


Poslanci do zoznamu produktov, ktoré by sa mali ocitnúť na čiernej listine, zaradili aj produkty z oxo-degradovateľných plastov a obaly rýchleho občerstvenia vyrobené z expandovaného polystyrénu.


Národné ciele pre ďalšie plastové produkty


Spotreba ďalších produktov, pri ktorých neexistuje alternatíva, by mala byť do roku 2025 obmedzená na úrovni členských štátov aspoň o 25%. Toto opatrenia sa týka napríklad jednorazových krabíc na hamburgery či sendviče a nádob na zeleninu, ovocie, dezerty alebo zmrzlinu. Členské štáty by mali vypracovať vlastné plány podpory využívania produktov, ktoré sú vhodné na recykláciu a opätovné a viacnásobné využitie.


Ďalšie plastové výrobky, napríklad nápojové fľaše, by sa mali zbierať oddelene a do roku 2025 by sa 90% z nich malo recyklovať.


Cigaretové ohorky a rybolovná výstroj


Poslanci sa zhodli na potrebe uplatniť redukčné opatrenia aj voči odpadu z tabakových výrobkov - najmä cigaretových filtrov, ktoré obsahujú plasty. Do roku 2025 by sa mal objem tohto druhu odpadu znížiť o 50%, do roku 2030 až o 80%.


Jediný cigaretový ohorok dokáže znečistiť päťsto až tisíc litrov vody. Pokiaľ je odhodený voľne na ulici, môže trvať až dvanásť rokov, kým sa rozloží. Filtrom tabakových výrobkov patrí po plastových fľašiach druhé miesto medzi jednorazovými plastovými výrobkami, z ktorých vzniká najviac morského odpadu.


Členské štáty by tiež mali každoročne zaistiť zber minimálne 50% stratených alebo zámerne vyhodených rybolovných zariadení či nástrojov, ktoré obsahujú plasty. Do roku 2025 by sa malo recyklovať 15% z nich. Rybolovné nástroje predstavujú 27% odpadu, ktorý končí na európskych plážach.


Prenesenie zodpovednosti na producentov


Členské štáty by mali zabezpečiť, že náklady na zber odpadov z tabakových výrobkov, ako aj na ich prepravu a spracovanie, uhradia tabakové spoločnosti. Podobný princíp by sa mal uplatniť aj voči producentom plasty obsahujúcich rybolovných nástrojov a zariadení, ktorí by mali prispieť, a to aj finančne, k naplneniu recyklačných cieľov.


Vyhlásenie spravodajkyne


„Schválili sme najambicióznejšiu legislatívu proti plastom na jedno použitie. Je na nás, aby sme tento kurz udržali aj počas nachádzajúcich rokovaní s Radou, ktoré by sa mali začať už v novembri. Dnešné hlasovanie vytvára priestor na prijatie ambicióznej smernice. Je to nevyhnutné na ochranu morského životného prostredia a zníženie nákladov spojených s environmentálnymi škodami spôsobenými plastovým znečistením v Európe, ktoré by sa podľa odhadov mali vyšplhať do roku 2030 na 22 miliárd eur,‟ uviedla spravodajkyňa Frédérique Ries (ALDE, BE).


Ďalší postup


Poslanci schválili parlamentný návrh znenia smernice pomerom hlasov 571 (za): 53 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania). Parlament tak v momente, keď dospejú k spoločnej vyjednávacej pozícii aj ministri členských štátov, začne rokovania s Radou o konečnom znení nových predpisov.


Súvislosti


Plasty tvoria podľa údajov Európskej komisie viac ako 80 % morského odpadu. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje návrh smernice, sa na morskom odpade podieľajú až sedemdesiatimi percentami. V dôsledku pomalého rozkladu sa plasty zhromažďujú v moriach, oceánoch a na plážach na celom svete. Zvyšky plastov sa nachádzajú v telách korytnačiek, tuleňov, veľrýb a vtákov, rýb a mäkkýšov, ale aj ďalších morských živočíchov, prostredníctvom ktorých sa dostávajú aj do ľuďmi konzumovanej stravy.


Plast je praktický, prispôsobivý, široko uplatniteľný a ekonomicky výhodný materiál, ktorý by však mal byť vo väčšej miere recyklovaný a opätovne využívaný. Odhadzovanie plastov nie je iba ekonomickou stratou materiálu, ktorý mohol byť opätovne využitý, ale vedie k dodatočným nákladom na odpratanie odpadu, či stratám na príjmoch z cestovného ruchu alebo rybolovu.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Smernica