Parlament schválil zákaz jednorazových plastov od roku 2021  

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • jednorazové plastové príbory, vatové tyčinky, slamky a miešadlá by od roku 2021 nemali byť v predaji 
  • cieľ deväťdesiatpercentného zberu plastových fliaš do roku 2029 
  • prísnejšie uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí‟  
V dôsledku pomalého rozkladu sa plasty zhromažďujú v moriach, oceánoch a na plážach. ©AP Images/EU-EP  

Európsky parlament v stredu schválil celoúniový zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie, vrátane tanierov, príborov, slamiek či vatových tyčiniek.

Poslanci pomerom hlasov 560 (za): 35 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania) schválili smernicu v znení, na ktorom sa vopred neformálne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ.


Nová právna úprava zakazuje od roku 2021 predaj nasledovných produktov:

  • jednorazové plastové príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky),
  • jednorazové plastové taniere,
  • plastové slamky,
  • plastové vatové tyčinky,
  • plastové paličky na balóny,
  • produkty z oxo-degradovateľných plastov, jednorazové plastové nádoby na potraviny (obaly rýchleho občerstvenia) a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Nový recyklačný cieľ a väčšia zodpovednosť producentov


Nová legislatíva stanovuje členským štátom do roku 2029 cieľ zberu plastových fliaš na úrovni 90%. Do roku 2025 by mal podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25%, do roku 2030 by sa mal zvýšiť na 30%.


Schválený text tiež upravuje zásadu „znečisťovateľ platí“ zavedením systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá by sa mala týkať najmä tabakových spoločností či producentov plasty obsahujúcich rybolovných nástrojov a zariadení.


Smernica tiež zavádza povinné informovanie o negatívnych vplyvoch pouličného odhadzovania cigaretových ohorkov s plastovými filtrami, plastových pohárov či navlhčených utierok na životné prostredie. Upozornenie by sa malo nachádzať na obaloch týchto výrobkov.


Vyhlásenie spravodajkyne


„Táto legislatíva zníži náklady spojené s poškodzovaním životného prostredia o 22 miliárd eur, čo je odhad nákladov plastového znečistenia v Európe do roku 2030. Európa teraz získala legislatívny rámec, za ktorý sa môže zasadzovať na medzinárodnej scéne, nakoľko znečistenie morí plastmi má globálny charakter,‟ uviedla spravodajkyňa Frédérique Ries (ALDE, BE).


Súvislosti


Plasty tvoria podľa údajov Európskej komisie viac ako 80 % morského odpadu. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje návrh smernice, sa na morskom odpade podieľajú až sedemdesiatimi percentami. V dôsledku pomalého rozkladu sa plasty zhromažďujú v moriach, oceánoch a na plážach na celom svete. Zvyšky plastov sa nachádzajú v telách korytnačiek, tuleňov, veľrýb a vtákov, rýb a mäkkýšov, ale aj ďalších morských živočíchov, prostredníctvom ktorých sa dostávajú aj do ľuďmi konzumovanej stravy.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica