Vstup do deviateho funkčného obdobia Európskeho parlamentu: otázky a odpovede 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Tento dokument dopĺňa informácie obsiahnuté v press kite, ktorý bol venovaný voľbám do Európskeho parlamentu.

_________