Ako sa kreujú a ako fungujú poslanecké kluby v EP?  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • poslanecký klub, známy tiež pod pojmom politické skupina či frakcia, musí pozostávať aspoň z dvadsiatich piatich poslancov zvolených v minimálne štvrtine členských štátov (teda aktuálne zo siedmich krajín EÚ)
  • vytvorením skupiny dotknutí poslanci potvrdzujú, že majú rovnakú politickú príslušnosť
    - politická deklarácia obsahujúca účel existencie skupiny je súčasťou vyhlásenia, ktoré sa zasiela predsedovi EP
  • rokovania o vytvorení poslaneckých klubov začali 27. mája
  • poslanecké kluby musia informovať o svojom zložení do 1. júla, pokiaľ sa na ich existenciu má prihliadať od začiatku ustanovujúceho zasadnutia dňa 2. júla
  • poslanecký klub môže vyniknúť aj kedykoľvek neskôr v priebehu funkčného obdobia EP

_________