Koľko poslancov bude zastúpených v jednotlivých výboroch?  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Výbory počas ôsmeho funkčného obdobia Európskeho parlamentu pozostávali z dvadsiatich piatich až sedemdesiatich troch poslancov. Okrem stálych členov má však každý výbor aj rovnaký počet náhradníkov.


Počet stálych členov, ktorí zasadnú vo výboroch počas deviateho funkčného obdobia EP, určí plénum na svojej ustanovujúcej schôdzi, a to na základe návrhu Konferencie predsedov (predseda EP a lídri politických skupín).

_________