Poslanci ustanovili parlamentné výbory a podvýbory 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Poslanci v stredu popoludní schválili počty členov jednotlivých parlamentných výborov a podvýborov. Členstvo poslancov vo výboroch potvrdili v stredu večer politické skupiny.

Na základe rozhodnutia pléna bude v prvej polovici deviateho funkčného obdobia Európskeho parlamentu fungovať v snemovni dvadsať výborov a dva podvýbory. Ich názvy a počty členov nájdete v tabuľke nižšie:Skratka

Názov (pod)výboru

Počet členov

AFET

Zahraničné veci

71

AGRI

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

48

BUDG

Rozpočet

41

CULT

Kultúra a vzdelávanie

31

DEVE

Rozvoj

26

ECON

Hospodárske a menové veci

60

EMPL

Zamestnanosť a sociálne veci

55

ENVI

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

76

IMCO

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

45

INTA

Medzinárodný obchod

41

ITRE

Priemysel, výskum a energetika

72

JURI

Právne veci

25

LIBE

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

68

REGI

Regionálny rozvoj

43

TRAN

Doprava a cestovný ruch

49

AFCO

Ústavné veci

28

PECH

Rybárstvo

28

PETI

Petície

35

FEMM

Práva žien a rodová rovnosť

35

CONT

Kontrola rozpočtu

30

DROI

Ľudské práva (podvýbor)

30

SEDE

Bezpečnosť a obrana (podvýbor)

30


Zloženie výborov: pravidlá


Zaradenie poslancov do výborov by malo v čo najväčšej možnej miere odrážať zloženie samotného Európskeho parlamentu. Proporcionalita rozdelenia kresiel v ktoromkoľvek výbore medzi jednotlivé politické skupiny sa nesmie odchýliť od najbližšieho zodpovedajúceho celého čísla. Pokiaľ nedôjde k dohode politických skupín na proporčnom rozdelení kresiel v ktoromkoľvek výbore, rozhodnutie prijme Konferencia predsedov - teda predseda EP a lídri politických skupín (článok 209 Rokovacieho poriadku EP).


Zaradenie zákonodarcov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov (politických skupín) a nezaradených poslancov. Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená.


Zaradenie slovenských poslancov do výborov


Niekoľko hodín po hlasovaní o počte členov vo výboroch politické skupiny informovali o zaradení poslancov do jednotlivých výborov. Zoznam členov všetkých výborov a podvýborov je k dispozícii tu. Predsedovia výborov a podvýborov budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach.


Politické skupiny vypracujú aj zoznam náhradníkov v jednotlivých výboroch a podvýboroch.


Slovenskí poslanci budú riadnymi členmi nasledujúcich výborov:


Poslankyňa / poslanec

Politická skupina

Členstvo vo výboroch

Monika Beňová

S&D

ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)

Vladimír Bilčík

EPP

LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)

Miroslav Číž

S&D

INTA (Medzinárodný obchod)

Lucia Ďuriš Nicholsonová

ECR

EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)

Robert Hajšel

S&D

ITRE (Priemysel, výskum a energetika)

Martin Hojsík

RE

ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)

Eugen Jurzyca

ECR

IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)

Peter Pollák

EPP

CULT (Kultúra a vzdelávanie)

Miroslav Radačovský

NI

EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)

Michal Šimečka

RE

LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)

Ivan Štefanec

EPP

IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)

Milan Uhrík

NI

LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)

Michal Wiezik

EPP

ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)
Postup: Zloženie stálych výborov a podvýborov EP