Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament zvolil Ursulu von der Leyen za novú predsedníčku Európskej komisie © European Union 2019 – Source: EP  

Európsky parlament v utorok v tajnej voľbe zvolil pomerom hlasov 383 (za): 327 (proti): 22 (zdržalo sa hlasovania) Ursulu von der Leyen za budúcu predsedníčku Európskej komisie.

Novozvolená šéfka exekutívy EÚ by mala nastúpiť do úradu 1. novembra na obdobie piatich rokov. V prípade, že poslanci schvália aj kolégium komisárov ako celok, pôjde vôbec o prvú ženu na čele Európskej komisie.


Poslanci odovzdali 733 hlasovacích hárkov, jeden hlas bol neplatný. Za Ursulu von der Leyen hlasovalo 383 poslancov, 327 bolo proti a 22 zákonodarcov sa hlasovania zdržalo. Na svoje zvolenie potrebovala kandidátka absolútnu väčšinu všetkých poslancov.


Parlament v súčasnosti pozostáva zo 747 zákonodarcov, ktorých zvolenie za poslancov EP potvrdili vnútroštátne orgány členských štátov. Absolútna väčšina, teda nadpolovičná väčšina všetkých zákonodarcov, tak aktuálne zodpovedá aspoň 374 hlasom.


Samotná voľba prebehla formou tajného hlasovania prostredníctvom hlasovacích hárkov.


Predseda EP David Sassoli krátko po oznámení výsledkov voľby vyhlásil:


„V mene Parlamentu Vám gratulujem k zvoleniu za predsedníčku Európskej komisie.


„Pre európske inštitúcie je toto začiatok veľmi dôležitej fázy: musíme sa pripraviť na vypočutie nominovaných komisárov, ktoré bude, ako isto viete, zo strany poslancov veľmi dôkladné. Očakávame, že záležitosti, o ktorých sme dnes spolu diskutovali v rokovacej sále, budú podrobne preskúmané aj počas vypočutí členov Vášho [dezignovaného] kolégia [komisárov] v príslušných parlamentných výboroch.‟


„Nasledujúcich niekoľko rokov bude pre budúcnosť Európskej únie veľmi dôležitých. Úspešne ich môžeme zvládnuť iba ak bude medzi inštitúciami existovať úzka a plná spolupráca.‟


Ďalší postup


Zvolená predsedníčka Európskej komisie v nasledujúcich dňoch rozpošle oficiálne listy hlavám členských štátov a ich vlád, v ktorých ich vyzve, aby predložili kandidátov na členov kolégia komisárov. Verejné vypočutia nominantov na komisárov v jednotlivých parlamentných výboroch by mali prebehnúť v dňoch 30. septembra až 8. októbra. Celé kolégium komisárov, vrátane zvolenej predsedníčky EK, následne predstúpi pred Európsky parlament, aby ho požiadalo o vyslovenie dôvery. Parlament by mohol hlasovať o budúcej Európskej komisii ako celku počas svojho plenárneho zasadnutia v dňoch 21. - 24. októbra.


Podrobnejšie informácie sú k dispozícii tu.Postup: Voľba predsedu Európskej komisie