Zdieľať túto stránku: 

  • rebríček hodnôt, ktoré má EP chrániť: ľudské práva, sloboda prejavu, rodová rovnosť 
  • rebríček oblastí: nezamestnanosť, práva spotrebiteľov, bezpečnosť potravín, klíma 
  • viac Slovákov je dnes spokojných s fungovaním demokracie v EÚ aj vo vlastnej krajine  

Klimatické zmeny sú na vrchole rebríčka priorít respondentov z celej EÚ, u Slovákov vyhráva boj proti nezamestnanosti. Vyplýva to z v utorok zverejnených výsledkov prieskumu Eurobarometer.

Jesenný Eurobarometer - uskutočnený v dňoch 9. - 21. októbra formou osobných rozhovorov - sa už tradične pýtal občanov z celej Únie, ktorým politickým otázkam by sa mal Európsky parlament venovať. Približne tretina respondentov z rôznych kútov EÚ spomenula na prvom mieste boj proti klimatickým zmenám (32%), ďalej to bol boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (31%), boj proti terorizmu (24%) a tiež boj proti nezamestnanosti (24%). Slováci by chceli, aby sa EP zaoberal najmä nezamestnanosťou (28%), právami spotrebiteľov a kvalitou zdravotníckych služieb (27%), bezpečnosťou potravín (27%) a bojom proti klimatickým zmenám (25%).


Čo sa týka hodnôt, ktoré by mal EP obhajovať, na prvej priečke sa umiestnili ľudské práva (48%-EÚ, 50%-SR), nasledované slobodou prejavu (38% EÚ, 41% SR) a rodovou rovnosťou (38% EÚ a 31% SR) nasledované solidaritou medzi členskými štátmi (33% EÚ, 31% SR).


Úloha EP


Približne 6 z 10 Európanov podporuje členstvo svojej krajiny v EÚ. Podpora občanov je už po tretí rok vysoká.


Výsledok tiež ukazuje zvýšenie spokojnosti s tým, ako v EÚ funguje demokracia - na úrovni EÚ vyjadrilo v tejto otázke spokojnosť 52% respondentov, čo predstavuje nárast o 3 percentuálne body, ku ktorému mohli prispieť aj voľby do Európskeho parlamentu a zvýšená volebná účasť. Pozitívne vnímanie fungovania demokracie v EÚ narástlo aj medzi respondentmi na Slovensku, a to na 50%, čo predstavuje nárast o 6 percentuálnych bodov.


56% respondentov zo Slovenska si myslí, že hlas SR má v EÚ váhu. Narástol aj počet Slovákov, ktorí sú spokojní s fungovaním demokracie vo svojej krajine, a to o sedem percentuálnych bodov na 48%.


Imidž Európskeho parlamentu na Slovensku je podobný priemeru EÚ: 30% Slovákov má o ňom pozitívnu predstavu, viac ako polovica (51%) respondentov ho vníma neutrálne.


Európania by chceli, aby hral Európsky parlament významnejšiu úlohu (58%). Ide o nárast o sedem percentuálnych bodov od jari 2019 a najvyšší výsledok od roku 2007. Na Slovensku zostáva toto číslo oproti poslednému prieskumu ustálené na 39%.


Veľká väčšina ľudí žiada viac informácií o EÚ


Eurobarometer tiež poskytuje pohľad na to, o aký druh informácií o EÚ sa občania zaujímajú. Tri štvrtiny Európanov (77%) by chcelo viac informácií o európskych inštitúciách, nasledujú informácie o konkrétnych dopadoch európskej legislatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a tiež informácie o EP a poslancoch. Slovákov najviac zaujíma čo konkrétne urobila alebo zmenila EÚ v ich meste, regióne alebo krajine.