Zdieľať túto stránku: 

EÚ nemôže robiť viac s menšími objemom zdrojov, zaznievalo v pléne počas rozpravy o budúcom rozpočte Únie na roky 2021-2027. © EU 2020  

Európsky parlament odsúhlasí iba taký návrh dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý dokáže financovať všetky spoločné ciele Únie na roky 2021-2027.

Vyplýva to zo stredajšej plenárnej rozpravy, na ktorej sa okrem poslancov zúčastnila aj štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Nikolina Brnjac - zastupujúca Radu (ministrov) EÚ - a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.


Ide o budúcnosť EÚ, varujú poslanci


Diskusia o rozpočte je diskusiou o budúcnosti EÚ, zdôraznili poslanci osem dní pred mimoriadnym samitom, na ktorom sa hlavy štátov a vlád EÚ pokúsia dospieť k dohode na svojej spoločnej pozícii k Viacročnému finančnému rámcu na nasledujúcich sedem rokov.


Dostatok prostriedkov je podľa väčšiny rečníkov kľúčom k dosiahnutiu spoločných cieľov EÚ, ktoré sa týkajú boja proti klimatickým zmenám, digitálnej a ekologickej transformácie a riešenia ich sociálnych dopadov, ale aj podpory regiónov, obcí, farmárov, výskumu, mladých ľudí a podnikateľov. Napríklad implementácia Európskeho ekologického dohovoru s menším rozpočtom by podľa poslancov znamenala, že sa bude šetriť inde, pričom škrtom by sa nevyhli ani úspešné programy EÚ. Časť zákonodarcov však pripustila, že rozsah a podmienky financovania niektorých politík bude musieť byť prehodnotený, a zdôraznila potrebu posilnenia výdavkovej disciplíny.


Viacerí poslanci tiež vyzvali na zavedenie nových vlastných zdrojov financovania EÚ. Niektorí tiež zopakovali požiadavku na podmienenie uvoľňovania rozpočtových prostriedkov EÚ v členských krajinách Únie rešpektovaním zásad právneho štátu.


Rozpravu si môžete pozrieť zo záznamu po kliknutí na mená rečníkov:  • Nikolina Brnjac, štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí reprezentujúca Radu (ministrov) EÚ


  • Nikolina Brnjac, štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí reprezentujúca Radu (ministrov) EÚ

Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.

Súvislosti

Európsky parlament prijal svoje stanovisko k budúcemu Viacročnému finančnému rámcu ešte v novembri 2018, teda päť mesiacov po tom, ako svoj návrh predstavila Európska komisia. Hlavy štátov a vlád budú v snahe dospieť k svoju spoločnému stanovisku diskutovať o dlhodobom rozpočte EÚ v rámci mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 20. februára.


Budúci dlhodobý rozpočet EÚ, na ktorom sa po vzájomných rokovaniach dohodnú vyjednávači EP a Rady, musí schváliť aj Európsky parlament.

Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou