Zdieľať túto stránku: 

  • EÚ zakúpi pre nemocnice zdravotnícke vybavenie v hodnote 50 miliónov eur  
  • spoločné obstarávanie testov, masiek a dýchacích zariadení (ventilátorov)  
  • repatriácia viac ako 1.800 občanov EÚ 
EÚ prijíma opatrenia na nákup kľúčového zdravotníckeho vybavenia vrátane ochranných masiek pre zdravotníkov ©InkheartX/Adobe Stock  

Európsky parlament sa v spolupráci s členskými štátmi snaží zabezpečiť, aby mohla EÚ zakúpiť dýchacie prístroje, masky a ďalšie zdravotnícke vybavenie priamo pre nemocnice v Únii.

Európska komisia vo štvrtok rozhodla o vytvorení prvej strategickej rezervy zdravotníckeho zariadenia v systéme rescEU, ktorá by mala byť v rámci boja proti nákaze COVID-19 urýchlene sprístupňovaná členským štátom trpiacim akútnym nedostatkom vybavenia. Obstarávať by sa mali zariadenia určené na liečbu pacientov a pomôcky na ochranu zdravotníckeho personálu a spomalenie šírenia nákazy.


Parlament pracuje spolu s členskými štátmi na urýchlenom uvoľnení 40 mil. eur - z celkového objemu 50 mil. eur - na nákup zariadení intenzívnej starostlivosti, napríklad takzvaných ventilátorov, ako aj osobných ochranných prostriedkov vrátane opätovne využiteľných respirátorov.


Členské štáty spájajú svoje sily aj prostredníctvom Dohody o spoločnom obstarávaní, na základe ktorej by mali nakúpiť prostriedky osobnej ochrany, dýchacie prístroje (ventilátory) a testovacie sady na COVID-19. Vzájomná spolupráca posilní vyjednávaciu pozíciu členských štátov EÚ na svetovom trhu.


Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre verejné zdravie

Predseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Pascal Canfin (RE, FR) okomentoval iniciatívu Európskej komisie týmito slovami:


„Minulý týždeň prijala Európa niekoľko historických rozhodnutí v boji proti nákaze COVID-19 a jej dopadom na hospodárstvo EÚ. Nehovoríme o tom dostatočne a nehovoríme to dosť nahlas. Európa robí pre záchranu životov všetko, čo môže. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany už v minulosti pomáhal občanom EÚ, ktorých postihli zemetrasenia, hurikány a záplavy, či ktorí bojovali s lesnými požiarmi. Dnes využívane fondy EÚ v rámci programu rescEU po prvýkrát na podporu úsilia členských štátov v boji proti vírusu, a to zaistením dostupnosti nevyhnutne potrebného zdravotníckeho a ochranného vybavenia. Ide o solidaritu EÚ v akcii.‟


„Súčasná kríza zároveň poukazuje na dôležitosť vyčlenenia dostatočných prostriedkov pre mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany po roku 2020 tak, ako to požadoval Európsky parlament,‟ dodal poslanec Canfin.


Súvislosti

RescEU je súčasťou mechanizmu EÚ, ktorý posilňuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti civilnej ochrany. Vďaka programu rescEU môže EÚ od roku 2019 priamo pomáhať členským štátom pri katastrofách, na zvládnutie ktorých ich vnútroštátne kapacity nestačia.


Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany pomohol po vypuknutí nákazy COVID-19 repatriovať viac ako 1.800 občanov EÚ z celého sveta. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii tu.