Mimoriadne opatrenia v Maďarsku: Poslanci požadujú sankcie a zastavenie platieb  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • časovo neobmedzený výnimočný stav a obmedzenie slobody prejavu odporujú hodnotám EÚ 
  • Komisia by mala začať konanie vo veci nesplnenia povinnosti 
  • Rada by mala pokračovať v konaní podľa článku 7 Zmluvy o EÚ  
  • čerpanie prostriedkov EÚ má byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu  
Poslancov znepokojuje výnimočný stav v Maďarsku. Európsku úniu žiadajú, aby konala. ©EÚ-EP 2020  

Demokracia a základné práva v Maďarsku sú podľa väčšiny účastníkov štvrtkovej rozpravy ohrozené. Poslanci preto vyzvali Komisiu a Radu na ochranu občanov a zásad právneho štátu v Maďarsku.

Väčšina poslancov, ktorí sa zúčastnili rozpravy s podpredsedníčkou Európskej komisie Věrou Jourovou a zástupcami chorvátskeho predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ, zdôraznila, že núdzové opatrenia prijaté maďarskou vládou za účelom boja proti pandémii COVID-19 - vrátane vyhlásenia časovo neobmedzeného výnimočného stavu - nie sú v súlade s pravidlami EÚ. Rečníci v tejto súvislosti varovali pred zvyšujúcim sa rizikom ohrozenia demokracie v Maďarsku.


Viacerí poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby ukončila skúmanie zmien v maďarských právnych predpisoch a iniciovala voči krajine konanie vo veci nesplnenia povinnosti. Zároveň požiadali, aby boli v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu a ozdravného plánu EÚ Maďarsku pozastavené platby, kým sa v krajine neobnoví dodržiavanie zásad právneho štátu. Zákonodarcovia tiež kritizovali Radu (ministrov) EÚ za jej pasívny postoj a dôrazne ju vyzvali, aby pokračovala v konaní podľa článku 7 Zmluvy o EÚ voči orgánom Maďarska, ktoré inicioval Európsky parlament.


Niektorí poslanci v rozprave obhajovali rozhodnutia schválené demokraticky zvoleným maďarským Národným zhromaždením a mimoriadne opatrenia v krajine prirovnali k tým, ktoré prijali iné členské štáty EÚ, napríklad Francúzsko či Španielsko.


Videozáznam rozpravy je k dispozícii tu.


Súvislosti


Parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla uviedol, že rozhodnutia maďarských orgánov predĺžiť výnimočný stav na dobu neurčitú, umožniť exekutíve vládnuť pomocou dekrétov a oslabiť parlamentný dohľad v čase mimoriadnej situácie sú nezlučiteľné s európskymi hodnotami.


Poslanci zároveň zdôraznili, že akékoľvek opatrenia prijaté kvôli ochoreniu COVID-19 musia byť v súlade so zásadami právneho štátu. Musia tiež byť striktne primerané požiadavkám situácie, jednoznačne súvisieť s prebiehajúcou zdravotnou krízou, byť časovo obmedzené a musia podliehať pravidelnej kontrole, dodáva uznesenie.


Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou