Parlament chce spotrebiteľom priznať právo na opravu výrobkov 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • podpora udržateľných spotrebiteľských rozhodnutí a opätovného používania výrobkov 
  • zlepšenie opraviteľnosti výrobkov a predĺženie ich životnosti  
  • zníženie objemu elektronického odpadu zavedením univerzálnej nabíjačky  
  • potreba systematických zmien počnúc výrobou a verejným obstarávaním a končiac reklamou a nakladaním s odpadom 
EP chce podporiť opätovné používanie a opravu výrobkov a zvýšiť povedomie spotrebiteľov o ochrane životného prostredia ©AdobeStock/Paolese  

Európsky parlament v stredu vyzval na posilnenie udržateľnej spotreby podporou opätovného používania a opráv výrobkov a obmedzovaním praktík, ktoré skracujú ich životnosť.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 395 (za): 94 (proti): 207 (zdržalo sa hlasovania) vyzvali Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci právo spotrebiteľov na opravu výrobkov a zaistila systematickosť, nákladovú efektívnosť a atraktívnosť opráv. Súčasťou návrhu by malo byť predĺženie záruk, zavedenie právnej záruky na úrovni EÚ na náhradné diely namontované odborným servisom či zaistenie lepšieho prístupu k potrebným informáciám o opravách a údržbe výrobkov.

Parlament sa zasadil aj za väčšiu pomoc trhom s použitým tovarom, opatrenia proti postupom skracujúcim životnosť výrobkov a podporu udržateľnej výroby. Zopakoval tiež výzvu na zavedenie systému univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť objem elektronického odpadu a žiada aj povinné označovanie výrobkov podľa ich trvácnosti, napríklad prostredníctvom merača spotreby a jasnej informácie o predpokladanej životnosti produktu.

Odstránenie prekážok brániacich oprave, predaju či opätovnému použitiu

Poslanci v snahe podporovať udržateľné rozhodnutia podnikov a spotrebiteľov presadzujú udržateľnejšie verejné obstarávanie, ako aj zodpovedný marketing a reklamu. Napríklad pri propagácii environmentálnych vlastností výrobkov v reklame by sa na hodnotenie pravdivosti daných tvrdení mali používať spoločné kritériá – podobne ako pri získaní osvedčenia o environmentálnej značke.

Uznesenie požaduje posilnenie úlohy environmentálnej značky EÚ, ktorá by sa mala vo väčšej miere využívať v priemysle a zároveň by mala zvyšovať informovanosť spotrebiteľov. Schválený text tiež navrhuje nové pravidlá týkajúce sa nakladania s odpadom a presadzuje odstránenie právnych prekážok, ktoré bránia oprave, ďalšiemu predaju a opätovnému používaniu výrobkov, s cieľom posilniť trh s druhotnými surovinami.

Vyhlásenie spravodajcu

„Nastal čas využiť ciele zelenej dohody na položenie základov jednotného trhu, ktorý podporuje trvácne produkty a služby. Aby sme to dosiahli, potrebujeme komplexný súbor pravidiel, ktoré uľahčujú prijímanie jasných a jednoduchých rozhodnutí, a nie technických pozmeňujúcich návrhov bez politickej odvahy, ktoré mätú spotrebiteľov aj podniky. Prijatím tohto uznesenia Európsky parlament vyslal jasný signál: cestu vpred predstavuje harmonizované povinné označovanie výrobkov informujúce o trvácnosti a riešiace predčasné zastarávanie na úrovni EÚ,‟ vyhlásil spravodajca David Cormand (Zelení/EFA, FR).

Súvislosti

Z prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 77% občanov EÚ uprednostňuje opravu zariadenia pred jeho výmenou. Až 79% opýtaných sa domnieva, že výrobcovia by mali mať zákonnú povinnosť uľahčiť opravu digitálnych zariadení alebo výmenu ich jednotlivých častí.


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie