Navýšenie prostriedkov a flexibilnejšia pomoc pre najodkázanejšie osoby 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • reakcia na rastúci počet ľudí ohrozených chudobou 
  • väčší objem prostriedkov na potraviny a základné potreby v rokoch 2021 a 2022  
  • obmedzenie povinnosti spolufinancovania pomoci zo strany členských štátov 

Európsky parlament vo štvrtok schválil uvoľnenie dodatočných prostriedkov na potraviny a základné potreby pre najodkázanejšie osoby v Únii v rokoch 2021 a 2022.

Novelu nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), na znení ktorej sa poslanci v decembri dohodli so zástupcami členských štátov v Rade (ministrov) EÚ, prijalo plénum pomerom hlasov 649 (za): 7 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania).

Nové pravidlá umožnia krajinám EÚ v rokoch 2021 a 2022 naďalej podporovať ľudí v núdzi aj prostredníctvom dodatočných zdrojov z iniciatívy REACT-EU, ktoré sú určené na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Členské štáty sa tak môžu rozhodnúť navýšiť prostriedky na potravinovú pomoc a základné potreby pre najodkázanejšie osoby.

V snahe zmierniť aktuálny tlak na vnútroštátne rozpočty nebude táto forma pomoci financovaná zo zdrojov REACT-EU podliehať povinnému spolufinancovaniu zo strany členských štátov. Umožnené bude tiež predbežné financovanie Európskou komisiou, vďaka ktorému by sa mala pomoc dostať k adresátom rýchlejšie.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Súčasná pandemická kríza má vážne ekonomické a sociálne dôsledky takmer na každého. No úplne najviac na ňu doplatili, a to vo všetkých členských štátoch, ľudia ohrození chudobou,‟ vyhlásila spravodajkyňa nových pravidiel a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, SK).

„Od vypuknutia COVID-19 sa zhoršila situácia viac ako dvadsiatim percentám občanov Európskej únie, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby je práve ten nástroj, ktorý pomáha ľuďom v núdzi na ceste z chudoby a zo sociálneho vylúčenia,‟ dodala poslankyňa Ďuriš Nicholsonová. Videozáznam vystúpenia spravodajkyne v rozprave je k dispozícii tu.

Ďalší postup

Po Európskom parlamente musí nové nariadenie formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Schválený text vstúpi do platnosti až po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) bol zriadený v roku 2014 so sedemročným rozpočtom 3,8 miliárd eur v rámci úsilia EÚ o zmiernenie najhorších foriem chudoby a podporu európskej sociálnej súdržnosti. FEAD každoročne pomáha približne trinástim miliónom ľudí vrátane štyroch miliónov detí.

Pandémia ochorenia COVID-19 a jej hospodárske dôsledky viedli k zhoršeniu finančnej situácie viac než 20% obyvateľov Únie, ktorým aktuálne hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie. Kríza spôsobená novým koronavírusom tiež prehĺbila sociálne rozdiely, viedla k rozsiahlejšiemu zániku pracovných miest a zvýšila mieru nezamestnanosti a nerovnosti.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie